Modelowanie i symulacje systemów ANSYS / Symkom

Systemy

Modelowanie i symulacja systemów

Wraz z rozwojem zaawansowanych produktów wzrasta zapotrzebowanie na integrację pojedynczych komponentów w systemy, aby zapewnić ich wzajemną współpracę zgodną z oczekiwaniami. Analiza systemowa umożliwia tworzenie kompletnych wirtualnych prototypów. Wirtualny prototyp pozwala na zrozumienie i optymalizację interakcji pomiędzy różnymi fizycznymi zagadnieniami, elementami sterującymi oraz uwzględnienie odziaływań ze środowiskiem na wczesnym etapie rozwoju produktu. Połączenie modelowania systemowego, danych z czujników oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) pozwala na przygotowanie cyfrowego bliźniak dla rzeczywistych urządzeń. Cyfrowy bliźniak może posłużyć do analizy wydajności oraz zarządzania ryzkiem przestoju rzeczywistych obiektów.

 

Analiza polowa, wbudowane oprogramowanie i systemy

Rozwiązania firmy ANSYS pozwalają na przygotowanie wirtualnego prototypu oraz cyfrowego bliźniaka. ANSYS dostarcza zaawansowane produkty do analizy polowej, wbudowanych systemów i tworzenia oprogramowania. Dostępne produkty mogą zostać połączone w jeden wirtualny prototyp będący częścią systemu uwzględniającego elementy sterujące oraz złożone zagadnienia. Przygotowany prototyp może być wykorzystywany podczas całego cyklu życia produktu od fazy początkowego konceptu po zarządzanie pracą obiektu.

 

Łączna ocena oprogramowania, elektroniki i projektu sprzętu

Projektowanie, rozwój oraz zarządzanie inteligentnymi urządzeniami nie jest łatwym zadaniem. Połączenie wyzwań związanych z oprogramowaniem, elektroniką oraz projektem sprzętu znacząco zwiększa stopień skomplikowania finalnego produktu. Inteligentne, wzajemnie połączone urządzenia mają tysiące unikalnych wymagań, które muszą być obsługiwane przez wiele elementów składowych. Poszczególne komponenty posiadaj natomiast szereg paramentów projektowych wymagających zaprojektowania, weryfikacji i walidacji.

 

Optymalizacja procesu projektowania, działania i zarządzania

Symulacja systemów dostarcza szczegółowych informacji odnośnie działania i pozwala na walidację charakterystyk, funkcji, odpowiedzi oraz wydajności produktu. Wykracza poza projektowanie poszczególnych komponentów i precyzyjnie rejestruje interakcyjne pomiędzy elementami składowymi. Dodatkowo symulacja systemów obejmuje etap testowania (w celu zmniejszenia kosztownych fizycznego prototypowania) i eksploatacji produktu, aby optymalnie zarządzać złożonymi i kosztownymi zasobami.

 

Integracja z analizą polową i projektowaniem oprogramowania wbudowanego

ANSYS Simplorer jest ściśle zintegrowany ze środowiskami do analizy polowej i tworzenia oprogramowania wbudowanego. ANSYS Simplorer Entry dostępny jest wraz z flagowymi produktami firmy ANSYS, tym samym możliwe jest prowadzenie szczegółowej analizy komponentów wraz z weryfikacją i optymalizacją wymagań kompletnych układów.

Zastosowania

Wirtualny prototyp

Wirtualna replika

Napędy elektryczne

Zarządzania układem baterii

Systemy energoelektroniki

Funkcjonalna analiza bezpieczeństwa

Pojazdy bezzałogowe i ADAS

Produkty

Digital Twin

ANSYS Twin Builder to zaawansowana platforma do modelowania, symulacji i analizy wirtualnych prototypów. Umożliwia weryfikację i optymalizację wydajności produktów poprzez budowę układów opisujących pracę zaawansowanych systemów.

Medini analyze

ANSYS medini analyze uwzględnia kluczowe metody analizy bezpieczeństwa (HAZOP, FTA, FMEA, FMEDA) w ramach jedno produktu. Wspiera wydajną i spójną realizację działań związanych z bezpieczeństwem, które są wymagane przez obowiązujące normy.

Electronics Desktop

Platforma do analizy elektromagnetycznej, obwodowej oraz systemowej.

SCADE Suite

SCADE Suite to środowisko rozwoju istotnych systemów wbudowanych w oparciu o modele. SCADE Suite zapewnia zarządzanie zależnościami, projektowanie w oparciu o modele, weryfikację, certyfikowany generator kodu o interoperacyjność z innymi narzędziami i platformami programistycznymi.

Maxwell

Maxwell

Projektowanie urządzeń elektrycznych oraz elektromechanicznych.

ANSYS-vrxperience-top-image

ANSYS VRXPERIENCE

Interaktywny symulator jazdy w czasie rzeczywistym pozwala wirtualnie tworzyć, testować i doświadczać jazdy w rzeczywistych warunkach. Umożliwia on walidację działania inteligentnych reflektorów, systemów ADAS i interfejsów HMI.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy

Top