3D Design

3D Design Exploration

Produkty ANSYS 3-D Design dostarczają rozwiązania z zakresu modelowania, przygotowania geometrii na potrzeby obliczeń oraz symulacji, w początkowym etapie rozwoju produktu. Ponieważ wymagania stawiane dzisiejszemu inżynierowi tj.: projektowanie zoptymalizowanych produktów z bezpośrednim dostępem do sieci, są większe niż kiedykolwiek, stosowanie odpowiednich narzędzi do projektowania, stało się faktem.

Modelowanie 3D

Technologia bezpośredniego modelowania, zastosowana w oprogramowaniu ANSYS SpaceClaim, zapewnia skrócenie procesu projektowania. Niezależnie od realizowanego projektu: modelowanie koncepcyjne, inżynieria odwrotna, optymalizacja konstrukcji, narzędzia oprogramowania SpaceClaim zaprojektowano w celu, zredukowania czasu niezbędnego do przygotowania modelu na potrzeby analiz numerycznych.

Natychmiastowe symulacje

Środowisko ANSYS Discovery Live zapewniające bezpośrednią symulację, ściśle powiązaną z modelowaniem geometrii w czasie rzeczywistym, w celu umożliwienia interaktywnej eksploracji projektu. Umożliwia przeprowadzanie analiz przepływowych, wytrzymałościowych oraz termicznych. Zapewnia inżynierom analizę zagadnienia w formie eksperymentu, poprzez natychmiastową informację zwrotną w stosunku do pojedynczej modyfikacji.

Symulacja dla konstruktorów

ANSYS AIM stanowi platformę umożliwiającą projektowanie oraz analizę modelu w jednolitym środowisku. Pozwala inżynierom CAD, CAE, eksplorować pomysły oraz wdrażać nowatorskie rozwiązania. Ukierunkowany tryb pracy, w pełni gwarantuje poprawne wykorzystanie najlepszych w swojej klasie narzędzi ANSYS, jak również zdefiniowanie analizy. Niezależnie od realizowanego zagadnienia, oprogramowanie ANSYS AIM umożliwia przeprowadzanie analiz przepływowych, wytrzymałościowych, sprzężonych oraz elektromagnetycznych w jednolitym środowisku, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi do symulacji.

Produkty ANSYS 3-D Design przyspieszają proces rozwoju oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Produkty

mixer_tee_temperature

AIM

Uzyskanie miarodajnych wyników analizy numerycznej, wymaga sprawdzonych oraz stabilnych rozwiązań, o ukierunkowanym przepływie pracy. Narzędzi, które pomogą inżynierom, w rozwoju innowacyjnego produktu.

ANSYS Discovery Live 19.1 lego ferrari multiple results 550x344

Discovery Live

Innowacyjne rozwiązania wymagają zastosowania narzędzi, które w czasie rzeczywistym będą w stanie odwzorować zachowanie modelu, poddanego optymalizacji. Więcej informacji

SpaceClaim

SpaceClaim

3D Direct Modeling, dedykowane narzędzia do przygotowania modelu na potrzeby analiz numerycznych.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy

Top