Symulacje i analizy elektromagnetyczne ANSYS / Symkom

Zarządzanie danymi materiałowymi, oraz dobór materiałów

Inteligencja materiałowa z ANSYS Granta

Do wykonania każdego produktu konieczne są dane materiałowe. Każda decyzja, czy analiza jest oparta o szczegółową wiedzę na temat właściwości materiału. Produkty ANSYS Granta mają za zadanie pomóc w doborze materiałów dla danego zagadnienia. Oprogramowanie Granta zapewnia dokładne, spójne i możliwe do śledzenia informacje o materiałach za każdym razem gdy ich potrzebujesz, oraz zapewnia narzędzia potrzebne do projektowania, badań i nauczania.

Produkty

Granta_MI_Charcoal

ANSYS GRANTA MI

ANSYS GRANTA MI jest wiodącym systemem do zarządzania informacjami o materiałach w przedsiębiorstwach inżynieryjnych. Zintegrowane źródło danych materiałowych pozwala oszczędzić czas, obniżyć koszty i wyeliminować ryzyko. Zapisz i ponownie wykorzystaj dane na temat metali, tworzyw sztucznych i kompozytów. Dzięki GRANTA MI masz możliwość zapewnienia wiarygodnych danych dla CAD, CAE i PLM oraz projektowania i rozwiązywania problemów  związanych z materiałami.

Granta

ANSYS CES Selector

ANSYS CES Selector to podstawowe narzędzie do selekcji i analizy graficznej własności materiałów.
Obszerna biblioteka danych oraz unikalne narzędzia wbudowane umożliwiają dobór materiałów w celu wprowadzania innowacji i rozwoju produktów. Poprzez szybką identyfikację masz możliwość wyboru optymalnego materiału, a dzięki temu zmniejszenie wydatków na materiały i rozwój.

CES Edupack

CES EduPack

CES EduPack to unikalny zestaw materiałów dydaktycznych wspierających edukację materiałową w zakresie inżynierii, projektowania, nauki i zrównoważonego rozwoju.

granta-materials-data-simulation

GRANTA MATERIALS DATA

Uzyskaj łatwy dostęp do danych materiałowych potrzebnych do analizy strukturalnej z poziomu ANSYS Mechanical. Znajdź zasięg wielu ważnych klas materiałowych, zaoszczędź czas tracony na wyszukiwanie i konwertowanie danych oraz uzyskaj większe zaufanie do danych wejściowych.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy

Top