SCADE Suite jest produktem z rodziny ANSYS Embedded Software. Umożliwia on rozwój aplikacji kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przy pomocy zintegrowanego środowiska programistycznego możliwe jest projektowanie aplikacji oparte na modelu.

W wielu praktycznych zastosowaniach, konieczne zaprojektowanie jest niezawodnego automatu stanów. Potencjalne ryzyko błędów implementacji może być całkowicie wyeliminowanie dzięki zastosowaniu automatycznej generacji kodu źródłowego i przeniesieniu procesu projektowania do wyższego poziomu abstrakcji opisywanego na przykład przez diagramy przepływu sygnałów. SCADE Suite pozwala na rozwiązywanie szeregu podobnych problemów z zakresu inżynierii oprogramowania.

Potencjalne obszary zastosowania SCADE Suite

SCADE Suite jest używany przede wszystkim jako platforma rozwojowa aplikacji krytycznych z perspektywy bezpieczeństwa. Oprogramowanie wdrożone zostało między innymi we wiodących producentów przemysłu lotniczego i może służyć do wytwarzania oprogramowania w aplikacjach takich jak: kontrolery lotu i sterowniki silników (ECU, FADEC), systemy sterowania podwoziami lotniczymi, autopiloty, systemy zarządzania energią i paliwem oraz wyświetlacze lotnicze (systemy glass-cockpit).

Kolejnym obszarem zastosowania oprogramowania, gdzie z sukcesem wdrożono SCADE Suite,  jest kolejnictwo. Za jego pomocą projektowane są systemy sterowania ruchem kolejowym, automatyczne sterowanie pojazdami trakcyjnymi (ATC), systemy automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), zabezpieczenia przez nadmierną prędkością czy systemy kontroli obecności maszynisty.

Do aplikacji wykorzystujących niezawodne oprogramowanie generowane w SCADE Suite zaliczyć można również systemy kontrolne elektrowni jądrowych, oprogramowanie wbudowane dla turbin wiatrowych oraz wiele innych zastosowań w branży lotniczej, kolejowej, energetycznej, automotive, a także medycznej. Wszystkie z nich łączy wymaganie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

System dostosowany do wymagań bezpieczeństwa

SCADE Suite znacząco ogranicza koszty certyfikacji projektu dzięki upraszczaniu procesu projektowania i automatyzacji sprawdzania jego poprawności oraz certyfikowanemu generatorowi kodu i automatycznemu wytwarzaniu dokumentacji oprogramowania. Generator kodu źródłowego SCADE Suite KCG posiada certyfikaty DO-178B/C, EN 50128, ISO 26262 i IEC 61508. Zestawy SCADE Suite KCG Certification Kits zawierają wszystkie niezbędne materiały wymagane przez jednostki certyfikacyjne.

Łatwość symulacji, testów i integracji oprogramowania

Środowisko SCADE Suite wyposażone jest w dedykowany symulator umożliwiający szybkie testowanie zaprojektowanych bloków funkcyjnych bez konieczności wykorzystania platformy docelowej. Umożliwia to wykrycie potencjalnych błędów na wczesnym etapie rozwoju projektu, między innymi dzięki możliwości zastosowania rozbudowanych, predefiniowanych scenariuszy testowych.

Dostępne analizatory kodu pozwalają na oszacowanie wielkości stosu, a także maksymalnego czasu wykonania partii kodu na szerokiej palecie platform docelowych. Wyposażenie w mechanizmy automatycznej integracji z popularnymi systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego pozwalają na wyraźne skrócenie czasu przygotowania gotowego produktu.

Część rozbudowanego ekosystemu ANSYS Embedded Software

SCADE Suite wyposażone jest w zestaw modułów umożliwiających wykorzystanie wielu narzędzi pakietu ANSYS Embedded Software takich jak:

  • SCADE Display, które umożliwia projektowanie graficznych paneli sterowania (interfejsów HMI). Dzięki zastosowaniu spójnego systemu, możliwa jest ścisła integracja logiki aplikacji zaprojektowanej w SCADE Suite i interfejsu użytkownika opracowanego w SCADE Display, a także wspólna symulacja, wytwarzanie dokumentacji oraz generacja wspólnego kodu źródłowego do zastosowania na platformie docelowej
  • ANSYS Simplorer, który pozwala na między innymi na wspólną symulację zjawisk fizycznych i zachowania opracowanych w SCADE Suite modułów oprogramowania. Dzięki zastosowaniu symulacji, możliwa jest znaczna redukcja kosztów powstania gotowego produktu w stosunku do podejścia opierającego się na wykonywaniu jednostkowych prototypów
  • SCADE Lifecycle, które umożliwia zarządzanie cyklem życia projektu, a także bezpośrednie odniesienie wysokopoziomowych wymagań do opracowywanych w SCADE Suite jednostek oprogramowania.