Oprogramowanie wbudowane

Systemy wbudowane i rozwój oprogramowania

Oprogramowanie wbudowane znajduje coraz więcej zastosowań w inteligentnych urządzeniach, jednak niedoskonały kod może powodować awarię urządzenia. Liderzy w branży oceniają, że każde 1 000 linii kodu wbudowanego oprogramowania zawiera osiem błędów programistycznych. Minimalizacja ryzyka awarii w połączeniu z potrzebą certyfikacji wymaga zastosowania narzędzi wspierających tworzenie oprogramowania wbudowanego oraz generatorów certyfikowanego kodu.

ANSYS dostarcza środowisko tworzenia i symulacji systemów wbudowanych wraz ze zintegrowanym generatorem kodu, które pozwala na przyspieszenia pracy nad systemami wbudowanymi. Inżynierowie pracujący nad rozwojem oprogramowania wykorzystują ANSYS SCADE w celu graficznego projektowania i weryfikacji istotnych systemów oraz programów o wysokich wymaganiach dotyczących niezawodności. Rozwiązania SCADE są wysoce interoperacyjne i mogą zostać łatwo zintegrowane z obecnymi rozwiązaniami pozwalając na zwiększenie współpracy pomiędzy członkami zespołu.

 

Generacja certyfikowanego kodu dla różnych gałęzi przemysłu

Certyfikowany generator kodu SCADE umożliwia tworzenie kodu zakwalifikowanego do najwyższego poziomu bezpieczeństwa w sześciu segmentach rynku przez co najmniej dziesięć instytucji zajmujących się bezpieczeństwem:

  • DO-178C do poziomu A – Zastosowania w lotnictwie i obronności przez FAA, EASA, Transport Canada i ANAC
  • IEC 61508 do SIL 3 – Transport i zastosowania przemysłowe przez TÜV SÜD
  • EN 50128 up to SIL 3/4 – Aplikacje transportu kolejowego przez TÜV SÜD, EBA and Certifer
  • IEC 60880 demonstrated compliance – Zastosowania jądrowe przez władze bezpieczeństwa jądrowego
  • ISO 26262 do ASIL D – Aplikacje motoryzacyjne przez TÜV SÜD

 

SCADE przyspiesza proces rozwoju oprogramowania wbudowanego

Wykorzystanie SCADE w zakresie tworzenia i weryfikacji kodu pozwala na uzyskanie następujących korzyści:

  • dostosowanie procesu projektowania do celów związanych z bezpieczeństwem
  • redukcję kosztów rozwoju o średnio 50%
  • dwukrotne przyspieszeni procesu certyfikacji

Zastosowania

Inżynieria systemów w oparciu o modele

Funkcjonalna analiza bezpieczeństwa

Tworzenie wbudowanego oprogramowania sterowania

Interfejs człowiek-maszyna

Prototypowanie wirtualnych systemów

Produkty

SCADE Architect

SCADE Architect to środowisko wykorzystywane na potrzeby systemów o wysokich wymaganiach dotyczących niezawodności, dostarczające wsparcie dla standardów ARP 4754A, ISO 26262 i EN 50126.

SCADE Suite

SCADE Suite to środowisko rozwoju istotnych systemów wbudowanych w oparciu o modele. SCADE Suite zapewnia zarządzanie zależnościami, projektowanie w oparciu o modele, weryfikację, certyfikowany generator kodu o interoperacyjność z innymi narzędziami i platformami programistycznymi. Przeczytaj więcej tutaj.

SCADE Display

SCADE Display ułatwia projektowanie interfejsu człowiek-maszyna oraz generację certyfikowanego kodu dla istotnych sytemow bezpieczeństwa.

SCADE Test

Testowanie, weryfikacja i walidacja oprogramowania wbudowanego.

SCADE LifeCycle

Zarządzanie cyklem życia systemów i oprogramowania.

ANSYS SCADE Solutions for ARINC 661

Projektowanie wyświetlaczy zgodnych z ARINC 661.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy

Top