Polityka prywatności / Symkom

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Wprowadzenie

Ochrona prywatności jest w firmie Symkom sp. z o.o. (dalej „Administrator”, „Symkom” lub „my”) traktowana szczególnie, a niniejsze oświadczenie szczegółowo opisuje nasze podejście do tych kwestii.

Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego oznacza przekazanie nam danych osobowych znajdujących się w formularzu a Symkom sp. z o.o. staje się ich administratorem. Korzystając z tej strony i podając swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na wykorzystanie tych danych przez Symkom sp. z o.o. zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności.

W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy na adres office@symkom.pl

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzach kontaktowych jest Symkom sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Głogowej 24, 02-639 Warszawa, Polska i przetwarza te dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych -RODO).

 

Zbieranie danych

Zbieramy wyłącznie dane osobowe i informacje, dobrowolnie w tym celu podawane przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Od osób odwiedzających naszą stronę uzyskujemy ograniczone dane, obejmujące w zależności od formularza kontaktowego odpowiednio: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres email, numer telefonu i faksu. Dane osobowe są zazwyczaj zbierane w celu:

  • Rejestracji w zakresie niektórych usług na stronie internetowej
  • Zapytania o dalsze informacje
  • Przekazania zamówionych materiałów
  • Przyjęcia życiorysu
  • Osoby odwiedzające naszą stronę mogą również wysyłać do nas wiadomość za jej pośrednictwem.

 

Wykorzystanie danych

W przypadku przekazania nam danych osobowych, wykorzystamy je zgodnie z celem ich przekazania, określonym w momencie ich przekazania (lub gdy jest oczywisty w kontekście przekazania danych) a w szczególności w celu świadczenia wybranej przez Panią/Pana usługi, udzielenia informacji na skierowane do administratora zapytanie. Przykładowe cele wykorzystania danych podane są w sekcji „Zbieranie danych” powyżej. Państwa dane, mogą zostać również wykorzystywane do kontaktu w celu przekazania informacji o działalności Symkom sp. z o.o., świadczonych usługach i wydarzeniach lub innych informacji, które mogą Państwa zainteresować;/marketing bezpośredni usług własnych Symkom sp. z o.o. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich informacji/złożyć sprzeciw kontaktując się z nami poprzez adres mailowy office@symkom.pl .

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Symkom sp. z o.o. jest dozwolone także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z art.6 ust.1 pkt. f RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
Administrator będzie upoważniony do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej/np. wysyłki newslettera/ oraz wykorzystywania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie na podstawie odrębnych zgód udzielonych na podstawie art.6 ust.1pkt.a RODO
Na naszych stronach internetowych nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.

 

Ujawnianie osobom trzecim

Uwzględniając wartość Państwa danych stosujemy wszelkie niezbędne środki i zabezpieczenia aby je chronić podczas ich przetwarzania w szczególności przed ich udostepnieniem osobom nieuprawnionym, utratą lub zniszczeniem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane usługodawcom zewnętrznym Symkom sp. z o.o. na podstawie powierzenia ich przetwarzania i może się ono odbywać wyłącznie w zakresie o jakim mowa w umowie powierzenia i zgodnie ze wskazówkami Symkom sp. z o.o. Podmiot przetwarzający Państwa dane na podstawie powierzenia nie jest administratorem Państwa danych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może dotyczyć firm przetwarzających informacje dla Symkom sp. z o.o, w tym firm świadczących usługi informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
Symkom sp. z o.o może ujawnić Państwa dane osobowe organom nadzorującym przestrzeganie prawa, regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie uzyskaliśmy Państwa wyraźnej zgody. Jeśli istnieje możliwość, że dane te miałyby zostać przekazane, zostanie Pani/Pan poproszona o uprzednią zgodę.

 

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe i informacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie wszystkich stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dostęp do identyfikacyjnych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Symkom sp. z o.o, zobowiązani do zachowania poufności tych danych.

Zgodnie z polityką Symkom sp. z o.o, do ochrony danych osobowych stosowana jest technologia SSL/TLS (secure socket layer/transport layer socket) przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet.

 

Dostęp do informacji

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ,prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania , prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do przenoszenia danych obejmuje dane przetwarzane za pomocą systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany.

Jeśli chcą Państwo zaktualizować dane osobowe podane za pośrednictwem tej strony, prosimy wysłać do nas email na adres office@symkom.pl .

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

 

Rezygnacja z subskrypcji

W przypadku chęci zrezygnowania z otrzymywania korespondencji lub rejestracji, użytkownik może wysłać do nas email na adres office@symkom.pl

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów.

Na przykład, dane kontaktowe osób odwiedzających stronę (np. informacje wygenerowane podczas rejestracji potrzebnej do uzyskania dostępu do określonych obszarów na stronie) będą przechowywane przez okres potrzebny do pełnej realizacji zlecenia lub do momentu, w którym użytkownik zażąda od nas usunięcia tych informacji. Informacje z list mailingowych, posty w dyskusjach i wiadomości email są przechowywane wyłącznie przez okres uważany za potrzebny do realizacji zleceń użytkowników.

 

Pliki cookies

Używamy małych plików tekstowych zwanych „cookies”, które są umieszczane na twardych dyskach Państwa komputerów, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Korzystanie z cookies jest obecnie standardową procedurą stosowaną przez większość portali internetowych i nie służy i nie stanowi przetwarzania danych osobowych.

 

Co to są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe. Są one powszechnie stosowane do obsługi stron internetowych lub by zapewnić ich sprawniejsze działanie, a także przekazywać informacje właścicielom tych witryn.

Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony.

Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies, Twoja przeglądarka internetowa może być ustawiona tak, aby automatycznie odrzucała przechowywanie plików cookie lub informowała Cię za każdym razem, gdy witryna zażąda zapisania pliku cookie.
Rodzaje plików “cookies”:

  • ‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.
  • ‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).
  • ‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
  • ‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

 

Stosowanie plików “cookies” przez Symkom sp. z o.o.

Korzystając z tej witryny, bez zmiany ustawień ,użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze / urządzeniu w podanych wyżej celach.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies do następujących dostawców: Google, Facebook, Twitter, Linkedin and Youtube. Dostawcy ci mogą w ten sposób korzystać z plików cookies na naszej stronie. Nie mamy dostępu do tych plików lub gromadzonych przez nich danych ani nie kontrolujemy ich.

Aby uzyskać informacje na temat plików cookies tych firm i informacje o możliwości nie wyrażenia zgody na ich otrzymywanie należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach tych dostawców.

Top