strona o icm / Symkom

strona o icm

Licencja

Kampus

Projekt Akademickiego Serwera Krajowego

Innowacyjny projekt Akademickiego Serwera Krajowego zlokalizowanego w ICM UW

Naukowcy pracujący przy specjalistycznych projektach badawczych często napotykają bariery ograniczające lub uniemożliwiające ich realizację. Należą do nich m.in. ceny licencji, niewystarczający dostęp do programów pozwalających na zaawansowane prace obliczeniowo-analityczne czy niedostateczna moc komputera. W odpowiedzi na te potrzeby powstało rozwiązanie, które nie ma swojego odpowiednika w Polsce –  Akademicki Serwer Krajowy (ASK).

Firma Symkom oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego od wielu lat współpracują w zakresie  Akademickiego Serwera Krajowego. W ramach tej kooperacji powstała niedostępna poza tym programem Licencja Kampus. Dzięki niej środowisko akademickie i instytucje badawcze na niespotykaną dotąd skalę uzyskały dostęp do oprogramowania firmy Ansys – światowego lidera w dziedzinie symulacji numerycznych.

Korzyści z Licencji Kampus:

 • null
  bardzo atrakcyjna cena

  Wynika z ekonomii skali oraz współdziałania większości technicznych ośrodków akademickich w Polsce .

   

 • null
  uniwersalność zastosowania
  Typowa licencja obejmuje dostęp do najwyżej kilku programów. Tymczasem Licencja Kampus to możliwość skorzystania z szerokiego zakresu programów z różnych dziedzin fizyki, takich jak: mechanika płynów, wytrzymałość materiałów, mechanika klasyczna czy elektromagnetyzm.
 • null
  światowej klasy narzędzia symulacyjne
  Dostęp do najbardziej cenionych przez specjalistów, programów symulacji numerycznych, takich jak: ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical, ANSYS Maxwell czy ANSYS HFSS.
 • null
  kompleksowe podejście do nauki i dydaktyki
  Masz prawo do korzystania nie tylko z licencji na badania naukowe, ale dodatkowo otrzymujesz możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych z oprogramowaniem  ANSYS dla grup studentów.
 • null
  rozwiązania typu HPC
  Jednostki naukowe zrzeszone w Akademickim Serwerze Krajowym mogą korzystać z zasobów infrastruktury obliczeniowej ICM (16 000 rdzeni). 
 • null
  uproszczone procedury
  Brak konieczności przeprowadzenia indywidualnych procedur przetargowych.

Co obejmuje Licencja Kampus

W skład jednej Licencji Kampus wchodzą następujące pakiety oprogramowania w wersji Teaching (do prowadzenia zajęć dydaktycznych) oraz Research (przeznaczona do prac naukowych):

W skład jednej licencji Kampus wchodzą następujące pakiety oprogramowania w wersji Teaching oraz Research:

ANSYS Academic Research

Równoległy dostęp do 1 procesu na dowolny program z pakietu w wersji Research

Mechanical and CFD

(1 zadanie)

analizy mechaniczno-przepływowe

EM (Maxwell)

(1 zadanie)

analizy elektromagnetyczne niskich częstotliwości

HF (HFSS)

(1 zadanie)

analizy elektromagnetyczne wysokich częstotliwości

HPC

(5 rdzeni)

licencje do obliczeń równoległych

Electronics HPC

(5 rdzeni)

licencje do obliczeń równoległych

Electronics Suite

(1 zadanie)

Analiza elektromagnetyczna

PowerArtist

(1 zadanie)

analiza sygnału

RedHawk

(1 zadanie)

analiza sygnału

Ansys Academic Teaching

Równoległy dostęp do 10 procesów na dowolny program z pakietu w wersji Teaching

Mechanical and CFD

(10 zadań)

analizy mechaniczno-przepływowe

EM (Maxwell)

(10 zadań

analizy elektromagnetyczne niskich częstotliwości

HF (HFSS)

(10 zadań)

analizy elektromagnetyczne wysokich częstotliwości

Electronic Suite

(10 zadań)

analiza elektromagnetyczna

PRZYKŁAD: Szkoła wyższa zakupiła 2 Licencje Kampus. Jeden z wykładowców uruchomił program z pakietu Ansys Academic Research Mechanical and CFD. W tym samym czasie 20 studentów uruchomiło program Ansys Fluent w wersji ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD. Inny wykładowca, pracujący na tej samej uczelni, również używa do swojej pracy licencje Ansys Academic Research Mechanical and CFD. W tej sytuacji, Limit dostępnych licencji na pakiet programów Ansys Academic Reseach Mechanical and CFD został wyczerpany. Natomiast inni naukowcy mogą korzystać z pozostałych pakietów oprogramowania Research (EM, HF, PowerArtis, itp.)

HPC Workgroup – pakiet dodatkowy Licencji Kampus

Przyspieszenie obliczeń lub wyjątkowe wymagania projektowe, mogą wymagać zwiększenia mocy obliczeniowej. Warto wtedy skorzystać z dodatkowej licencji HPC pozwalającej na realizowanie obliczeń na znacznie większej liczbie rdzeni.

Przykładowo, posiadając Licencję Kampus oraz pakiet HPC 128, możliwe jest wykonywanie obliczeń równoległych na 144 rdzeniach.

Dodatkowe licencje mogą być pobierane z innych Licencji Kampus lub z pakietów Ansys Academic Research HPC Workgroup.

 • HPC Workgroup 128
 • HPC Workgroup 256
 • HPC Workgroup 512
 • HPC Workgroup 1024
 • HPC Workgroup 2048

Jak skorzystać z Licencji?

Licencja Kampus jest kupowana przez instytucję naukową, która dołącza tym samym do programu Akademickiego Serwera Krajowego. Użytkownikiem może zostać każdy pracownik naukowy, doktorant czy student (przy akceptacji opiekuna naukowego) polskiej wyższej uczelni lub jednostki naukowej.
Dostęp do zasobów ICM odbywa się w ramach tzw. grantów obliczeniowych. Użytkownicy ASK oraz osoby, które chcą rozpocząć obliczenia na komputerach ICM, zapraszamy na prowadzone przez nas bezpłatne szkolenia.

Ważne informacje

 • Do poprawnego działania oprogramowania Ansys niezbędne jest posiadanie stałego adresu IP, który trzeba zadeklarować w momencie uruchomienia licencji. Adres IP jest weryfikowany w momencie logowania do aplikacji. Istnieje możliwość zadeklarowania wielu adresów IP.

 • Nowi użytkownicy mogą również skorzystać z opcji tzw. lustrzanego odbicia tzn. z dodatkowych nieodpłatnie uzyskanych procesów Kampus i HPC.

 • ICM przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na całość oprogramowania nabywanego w ramach programu licencji krajowej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

 • Oprogramowanie będzie udostępniane na zasadach licencji krajowej, co oznacza, że ośrodki objęte umową będą wykorzystywać oprogramowanie zainstalowane lokalnie u siebie, pobierając licencje z centralnego serwera w ICM UW.

ANSYS - wszystko, co chcesz wiedzieć o Licencjach Akademickich

Bezpłatny webinar: 19.04.2023

Zapraszamy do zapisów

Aby w pełni zaprezentować możliwości zarówno Licencji Kampus jak i wszystkich rozwiązań skierowanych do instytucji naukowych i dydaktycznych, przygotowaliśmy bezpłatny webinar. W ciągu 90 minut jego trwania nasi specjaliści przekażą informacje, odpowiedzą na pytania i rozwieją wątpliwości.

O Symkom i symulacji komputerowej

Wsparcie projektów inżynieryjnych, zwiększanie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskich firm i nauki, to zadania, które firma Symkom realizuje od ponad 20 lat. Skupiamy się na wdrażaniu kompleksowych rozwiązań z dziedzin symulacji numerycznych w oparciu o oprogramowanie firmy Ansys, największego na świecie dostawcy tego rodzaju narzędzi.
Udostępniamy rozwiązania pozwalające na przyspieszenie prac i zmniejszenie kosztów projektów, które z powodzeniem prowadzone są w branży motoryzacyjnej, energetyce, lotnictwie, biomedycynie czy przemysłach: zbrojeniowym, chemicznym, stoczniowym i elektronicznym.

Szczególnie ważne jest dla nas wspieranie polskiej nauki i nowoczesnych projektów, dlatego działania kierujemy zarówno do zaawansowanych użytkowników narzędzi symulacyjnych (Licencja Kampus) jak i tych początkujących (studenckie koła naukowe, ANSYS Student).

Skontaktuj się z nami

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem:

office@symkom.pl

+48 22 849 13 92

Top