Sektor lotniczy i obronny jest związany z restrykcyjnymi normami, które niejednokrotnie spędzają sen z oczu inżynierom. Każdy produkt musi gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa oraz niezawodność, przy możliwie niskich kosztach produkcji, właściwościach mechanicznych i ochronie środowiska. Ta drobiazgowa specyfikacja wymusiła na inżynierach m.in. rozwój technologii kompozytowej. Kolejnym przykładem pokazującym, trudność w wyborze odpowiednich materiałów, jest zwiększenie wydajności silnika. Wraz z większą mocą otrzymujemy wyższe temperatury pracy przy jednoczesnym zachowaniu niskiego zużycia paliwa. Takie zadania wymagają nieustającego rozwoju stopów metali, które będą w stanie sprostać tym wymaganiom.

Granta logo

Rozwój nowych technologii materiałowych to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga znacznych nakładów zarówno ludzkich, jak i finansowych. Firma Granta Design to lider w komputerowym wspomaganiu doboru materiałów. Granta jest w bliskiej współpracy z wieloma firmami z sektora lotniczego i obronnego. Od teraz zaawansowane rozwiązania firmy Granta Design wchodzą w skład pakietu ANSYS.

GRANTA screens

Get your materials information under control, enabling maximum innovation for minimum risk.

Podejmowanie dobrych decyzji wymaga dobrych informacji, a dobór materiałów nie stanowi tutaj wyjątku. We wcześniejszych przykładach własności fizyczne oraz wyniki testów są czynnikami kluczowymi. Materiały kompozytowe muszą zostać zakwalifikowane pod kątem każdego nowego zastosowania. Każdy projekt lotniczy wymaga setek, jak nie tysięcy testów, które muszą zostać przeprowadzone i zweryfikowane, aby uzyskać wymaganą certyfikację.

Jeżeli chodzi o stopy metali w silniku, inżynierowie muszą być na bieżąco z najnowszymi danymi, opisującymi zależności pomiędzy własnościami mechanicznymi a temperaturą. Innowacyjne materiały wymagają jednoczesnego zastosowania eksperymentu i wyników uwzględniających własności, proces i strukturę pożądanego materiały.

Wiele z tych danych ma bardzo złożoną strukturę, np. aby opisać własności metalu pod kątem zastosowania go w projekcie lotniczym, wymagana jest seria wielowymiarowych modeli matematycznych, które charakteryzują jego zachowanie we wszystkich możliwych warunkach pracy.
Istnieje wiele źródeł danych, z których mogą korzystać inżynierowie np. Metallic Materials Properties and Standarization (MMPDS), jednak trendy pokazują, że projektanci chętniej korzystają z produktów cyfrowych.

Granta MI zapewnia przejrzysty interface, który ułatwia prace ze złożonymi danymi. Od teraz użytkownicy mają dostęp do wszystkich danych materiałowych oraz procesu wytwarzania; zgrupowane w jednym miejscu. Taki zabieg ma na celu usprawnienie pracy projektanta np. Umożliwia konfigurowanie podpory podczas trwania druku 3D. Ponadto integracja w ramach technologii GRANTA zapewnia bezproblemową wymianę danych pomiędzy użytkownikami różnych typów oprogramowania (CAD, CAE, PLM), dzięki temu dział danych materiałowych nie jest odseparowanym zbiorem danych w systemie firmy. Integracja produktu GRANTA MI zapewnia możliwość wykorzystania jej w ramach środowiska ANSYS Workbench. Produkty i procesy z różnych działów organizacji mogą być zebrane i porównane z bazami danych (np. MMPD, wewnętrzne bazy GRANTA np. materiałów dla lotnictwa) w celu uzyskania najlepszego możliwego produktu.

Image 1

Granta works with world-leading engineering software

Zyski wynikające z zastosowania produktu oferowanego przez GRANTA nieustannie rosną. Jednym z przykładów może być wiodący producent silników lotniczych, który zanotował zysk na poziomie 6 900 000 funtów, dzięki zastosowaniu wydajniejszych materiałów, które zoptymalizowano wykorzystując GRANTA MI. Kolejnym przykładem może być drastyczne skrócenie czasu, w przypadku analizy substancji niebezpiecznych. Zamiast 14-godzinnej pracy 11-osobowego zespołu, zadanie wykonano w 20 minut, korzystając z narzędzia GRANTA.

Granta2-1024x617

Granta is actively engaged industry collaborative R&D projects

Najnowszy produkt w portfolio ANSYS to przede wszystkim platforma, która nie tylko ułatwia prace nad doborem materiałów, ale jednocześnie ułatwia kooperacje z innymi ekspertami np. zajmującymi się tylko symulacją – dzięki czemu możemy porównywać dane oraz sprawdzać i kalibrować testy i analizy. Przedsiębiorstwa zyskują dokładniejsze wyniki, dzięki czemu mogą zminimalizować ilość testów fizycznych, co przekłada się bezpośrednio na realny zysk.