Półprzewodniki

Rosnący popyt na inteligentne urządzenia elektroniczne przyczynia się do większej integracji i dalszej miniaturyzacji technologii układów scalonych (IC). Interakcja z różnorodnymi zjawiskami fizycznymi wynikająca z miniaturyzacji rozmiarów elementów, szczególnie w przypadku technologii FinFET, struktur typu stacked-die i pojawiających się architektur 3D-IC, implikuje szereg wyzwań wobec integralności obwodów zasilania i niezawodności projektowanych podzespołów. Symulując zjawiska elektromigracyjne, termiczne i zjawiska wyładowań elektrostatycznych, można zweryfikować jakość zasilania i niezawodność najbardziej złożonych układów scalonych. Narzędzia firmy ANSYS do symulacji i modelowania pozwalają na analizę kosztów na wczesnym etapie projektowania systemów zarządzania energią w celu podejmowania poważnych decyzji projektowych przy zachowaniu dokładności określanej przez certyfikację producencką, a koniecznej do uruchomienia produkcji elementu.

 

Jakość zasilania i niezawodność

Rdzeniem każdego systemu elektronicznego jest układ scalony, który musi sprostać wielu sprzecznym wymaganiom, takim jak wysoka wydajność, zwiększona funkcjonalność, energooszczędność, niezawodność przy jednoczesnym niskim koszcie. Zapewnienie, że układ spełnia wymagania dotyczące jakości zasilania i niezawodności zarówno jako samodzielny komponent, jak i element układu elektronicznego, wymagają systemowej metodologii projektowania układów. ANSYS oferuje unikalny zestaw wielodomenowych, wielofizycznych rozwiązań wspierających proces projektowania systemów chip-obudowa (CPS).

Koszt opracowania i wdrożenia systemu SoC (system-on-chip) wynosi od 50 do 200 milionów dolarów. Projektanci układów scalonych wymagają możliwie dokładnego rozwiązania symulacyjnego i uważają certyfikację producencką za ostateczny dowód jego dokładności. Rozwiązania ANSYS dedykowane półprzewodnikom są certyfikowane przez wszystkich wiodących producentów półprzewodników od 2006 roku.

 

Sprawdzone w praktyce rozwiązania

Nasze oprogramowanie umożliwiło zaprojektowanie tysięcy udanych fotomasek na różnych węzłach technologicznych. Z naszych rozwiązań korzysta ponad 90 procent światowych firm branży półprzewodnikowej, włączając w to 20 największych z nich.

Zastosowania

Jakość zasilania SoC

Niezawodność SoC

Projektowanie chipów wykonywanych w technologii 7nm

Zasilanie i niezawodność rdzeni IP

Współprojektowanie w systemie chip-obudowa

Analiza układów 3 i 2.5-wymiarowych

Zakłócenia podłożowe

Sprawność energetyczna modułów RTL

Układy scalone dla branży Automotive

Produkty

RedHawk

RedHawk jest standardem w rozwiązaniach z dziedziny jakości zasilania i niezawodności. Dokładnie przewiduje moce i szumy w układzie symulując spadki napięć dla całej sieci dostarczającej zasilanie (PDN), od układu, przez obudowę, do płytki drukowanej.

Totem

Totem jest platformą do prowadzenia analiz szumów zasilania i niezawodności na poziomie pojedynczych tranzystorów dla analogowych, mieszanych i niestandardowych układów cyfrowych

PowerArtist

Jest to kompleksowe, oparte o zależności fizyczne, rozwiązanie dla projektowania linii zasilających modułów RTL w celu budżetowania mocy, analizy efektywności lub upraszczania projektu. Może ono dynamicznie symulować moc rzeczywistej aplikacji i wykonywać analizy jakości zasilania i termiczne w nieprzerywanym ciągu symulacji RTL-układ fizyczny

PathFinder

Rozwiązanie umożliwiające planowanie, weryfikację i wdrożenie do produkcji dla IP i SoC

RedHawk-S.C.

Wspomaganie projektowania dla komputerowych architektur elastycznych i Big Data

Path FX

Oparte ścieżce przepływu sygnału, analizy czasowe dla kompletnych struktur SoC

Variance FX

Modelowanie wariancji dla standardowych komórek logicznych I niestandardowych zespołów.

RaptorX

RaptorX is a novel pre-LVS electromagnetic modeling software with limitless capacity of its engine in combination with highly accurate results and blazing fast modeling times.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy

Top