Platforma symulacji

Platforma symulacji inżynierskich

Dzisiejszy rynek jest wysoce konkurencyjny, każdy jego uczestnik stara się wprowadzać innowacyjne rozwiązania szybciej, przy obniżonych kosztach rozwoju produktu i utrzymania. Od wszystkich szczebli organizacji oczekuje się, że dostarczą więcej, za mniej. Praca inżynierów nie jest wyjątkiem i z tego powodu, liderzy rynku stosują rozwiązania ANSYS. Dzięki temu zmieniają sposób w jaki rozwijają i doskonalą swoje produkty oraz serwis.

Platforma symulacji ANSYS zapewnia najbardziej kompleksowy zestaw najlepszych w swojej klasie narzędzi do symulacji, zapewniając dodatkowo możliwość sprzęgnięcia z własnymi rozwiązaniami, programami CAD oraz narzędziami procesów biznesowych jak PLM. To otwarte i elastyczne środowisko pozwala na połączenie zespołów inżynierów, narzędzi i danych. Wspólne środowisko ułatwia wydajną i niezawodną wymianę danych pomiędzy firmą, elementami łańcucha dostaw i zespołami w terenie, co pozwala na szybką i elastyczną współpracę.

Platforma opiera się na trzech filarach, co pozwala na efektywne wykorzystanie symulacji, od pomysłu do szczegółowego projektu. Zapewnia to wzrost produktywności, szybsze decyzje projektowe i większą innowacyjność.

 

Kompleksowe symulacje

Wykorzystując platformę symulacji ANSYS, możliwe jest stworzenie wysokiej klasy wirtualnych prototypów, co pozwala na symulowanie zachowania gotowych produktów w środowisku pracy. Platforma zapewnia najbardziej zaawansowane technologie dla 3-wymiarowych symulacji zjawisk fizycznych, projektowania oprogramowania wbudowanego i symulacji systemów.

 

Skalowalność

Platforma może działać na dowolnych zasobach obliczeniowych, od komputera stacjonarnego do chmury, co pozwala na współpracę, udostępnianie wyników i procesów, pomiędzy wieloma lokalizacjami.

 

Otwarty ekosystem

W otwartym systemie platformy symulacji ANSYS, możliwe jest tworzenie własnych szablonów pracy, nakładek i programowanie nowych funkcji. Możliwe jest również pobranie gotowych aplikacji ze z ANSYS App Store. Platforma zapewnia dostęp do prężnej sieci partnerskiej liderów branż. Zapewnia to łatwą integrację i zarządzanie dodatkowymi funkcjonalnościami, które są odpowiedzią na stale zmieniające się potrzeby.

 

Zmień sposób w jaki sposób rozwijasz i obsługujesz produkty, używając platformy symulacji ANSYS

Łatwiejsza współpraca

Tworzenie i sprzedaż aplikacji

Ochrona własności intelektualnej

Szablony postępowania

Skalowalne środowisko obliczeniowe

Szybsze innowacje

Produkty platformy symulacji ANSYS

Symulacje sprzężone

Zbadaj wszystkie czynniki oddziaływujące na produkt

DesignXplorer

Zintegrowany program do analiz DoE

optiSlang

Wydajne narzędzie do optymalizacji produktów

HPC

Zrównoleglenie obliczeń dla szybszych wyników

Engineering Knowledge Manager

Zarządzanie procesami i danymi do symulacji inżynierskich

ANSYS ACT

ACT

Zestaw narzędzi do tworzenia szablonów pracy i aplikacji

Meshing

Wydajne i automatyczne siatkowanie

EnSight

analiza, wizualizacja i prezentacja danych z symulacji

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy

Top