Zastosowanie oprogramowania do komputerowego wspomagania pracy inżyniera (CAE) pozwala na skrócenie czasu konicznego do wprowadzenie nowego produktu na rynek. Narzędzia CAE wymagają jednak wiedzy odnośnie przygotowania geometrii, procesu dyskretyzacji i ustawień modelu numerycznego, dlatego pomimo swoich zalet wykorzystywane są przez specjalistów podczas najbardziej złożonych projektów. Ponieważ uwzględnienie analizy numerycznej na wczesnym etapie pracy nad projektem staje się coraz popularniejsze, firma ANSYS opracowała produkt umożliwiający każdemu inżynierowi skorzystanie z zalet rozwiązań CAE. Discovery Live to program pozwalający na prowadzenie analizy numerycznej w czasie rzeczywistym i weryfikację wielu wariantów przed przygotowaniem finalnego modelu geometrycznego.

Dotychczas programy CAE pozwalały na zastosowanie analiz równoległych poprzez wykorzystanie wielordzeniowych procesorów. Tylko w nielicznych sytuacjach możliwe było zastosowanie profesjonalnych krat graficznych do przyspieszenia prowadzonych symulacji. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań CAE, Discovery Live działa w oparciu o moc obliczeniową oferowaną przez karty graficzne. Zastosowana w programie Discovery Live technologia pozwala na łatwą modyfikację geometrii, właściwości materiałowych oraz warunków brzegowych. Modyfikacja ustawień realizowana jest w ramach jednorodnego interfejsu graficznego, gdzie wpływ wprowadzonych zmian jest natychmiast widoczny dla użytkownika.

Możliwości programu Discovery Live obejmują analizy: mechaniczne, przepływowe, termiczne oraz modalne. Przykładem analizy mechanicznej jest optymalizacja wagi komponentu lub oszacowanie wpływu różnych obciążeń na powstające naprężenia. Analiza przepływowa pozwala m.in. na analizę rozkładu pola prędkości oraz powstających zawirowań płynu w sytuacji opływu elementu oraz przepływu wewnętrznego. Analiza termiczna pozwala na analizę pola temperatury i ocenę efektywności chłodzenia, natomiast w ramach analizy modalnej możliwe jest wyznaczenie częstotliwości drgań własnych.

Integracja Discovery Live ze środowiskiem Workbench pozwala na kontynuację obliczeń i dalszą optymalizację produktu w sytuacji, gdy kompleksowa analiza numeryczna wymaga zastosowania zaawansowanego oprogramowania. Jednak udostępnienie programu do analiz numerycznych inżynierom pracującym dotychczas z produktami CAD, pozwala na odciążenie zespołów zajmujących się analizą numeryczną. Brak konieczności uproszczenia geometrii i czasochłonnej dyskretyzacji modelu pozwala inżynierom pracującym dotychczas z flagowymi produktami firmy ANSYS na wstępne oszacowanie wyników w programie Discovery Live przed przystąpieniem do zaawansowanej analizy numerycznej.

W przypadku Państwa zainteresowanie dodatkowymi informacjami lub skorzystaniem z licencji ewaluacyjnej zapraszamy do kontaktu z firmą Symkom.