Modelowanie i analiza dostępność usług telekomunikacyjnych dla kolei

Zapewnienie łączności stanowi o wydajności, bezpieczeństwie i komforcie transportu kolejowego. Łączność decyduje o bezpieczeństwie umożliwiając koordynację ruchu pociągów, zapewnia odpowiednią separację, oraz dostarcza informacji o zakłóceniach ruchu i niebezpieczeństwach. Łączność pozwala zapewnić optymalną przepustowość sieci, przesyłanie informacji diagnostycznych, oraz lokalizacji uczestników ruchu, także dzięki zastosowaniu nawigacji satelitarnej. Przekazywanie informacji o ruchu pociągów, dostarczanie bezprzewodowego połączenia z Internetem, oraz zapewnienie łączności komórkowej wzdłuż szlaków kolejowych to z kolei czynniki stanowiące o komforcie podróżnych. 

Kolej korzysta z naziemnych i satelitarnych usług telekomunikacyjnych, a także z dedykowanej infrastruktury szkieletowych systemów łączności. Kluczowa rola łączności oraz złożoność infrastruktury sprawiają, że projektowanie i utrzymanie właściwej jakości i niezawodności połączeń telekomunikacyjnych jest zadaniem wymagającym i odpowiedzialnym. 

Zaawansowana analiza łączności dla transportu kolejowego

Ansys STK, narzędzie z dziedziny cyfrowej inżynierii misji, pozwala, między innymi, na modelowanie i analizy budżetu łączy pomiędzy poruszającymi się platformami, a także ze stałą infrastrukturą  telekomunikacją. Oprogramowanie uwzględnienia modelowanie łączy radiowych i optycznych i umożliwia analizę strat propagacyjnych wynikających z interakcji z terenem, zabudową oraz spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Możliwa jest także analiza interferencji zarówno intencjonalnych jak i niezamierzonych.

Narzędzie dostarcza biblioteki komponentów systemów łączności pozwalając na tworzenie modeli nadajników, odbiorników i anten, uczestniczących w kompleksowych analizach budżetu łączy. Możliwe jest zastosowanie tych analiz do określenia efektywności rozmieszczenia i orientacji anten, wykrycia przerwania połączeń, określania poziomu redundancji zasobów, odniesienie informacji do tras przejazdów czy wykonanie analizy powierzchniowej lub wolumetrycznej.

Dzięki modelowaniu pełnych konstelacji nawigacyjnych (GNSS) STK pozwala także na analizę dokładności określania położenia w odniesieniu do czasu oraz z uwzględnieniem niekorzystnego wpływu rzeźby terenu.

Więcej na ten temat i inne dowiedzą się Państwo już 18.10.2023 roku podczas bezpłatnego webinaru online pt. „Zaawansowane tory wiedzy w kolejnictwie”

Rejestracji można dokonać poprzez DEDYKOWANĄ STRONĘ.