Kolejnictwo jest jednym z kluczowych elementów, dynamicznie rozwijającej się globalnej infrastruktury transportowej przeznaczonej do efektywnego przemieszczania osób i towarów. Obejmuje on zarówno pociągi pasażerskie poruszające się na krótkich trasach, jak i długodystansowe linie towarowe. Dlatego innowacje, zrównoważony rozwój i efektywność w tym sektorze transportu są niezwykle pożądane.

Przed inżynierami z tej branży postawiono wiele wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć, począwszy od procesu projektowania, aż po wdrożenie gotowych rozwiązań w życie. Przykładem może być:

  • Zwiększenie komfortu podróży pasażerów.
  • Zmniejszenie zużycia energii przy wysokiej masie pojazdu.
  • Dążenie do osiągania celów ekologicznych UE.

Problemów i wyzwań jest wiele. Inżynierowie z branży podczas webinaru pt. “Zaawansowane Tory Wiedzy w Kolejnictwie”, przedstawią jak praktyczne zastosowanie symulacji komputerowej może wyeliminować ryzyko straty na poziomie prototypu praktycznie do zera, zmniejszyć koszty poniesione podczas nieudanych prób i zoptymalizować czas pracy.

Jak symulacja wpływa na efektywność pracy w sektorze kolejnictwa?

Symulacje komputerowe odgrywają jedną z kluczowych ról w pracy w sektorze kolejnictwa poprzez:

Projektowanie Tras i Infrastruktury:

Pozwala inżynierom i projektantom tworzyć wirtualne modele torów, stacji, tuneli i innych elementów infrastruktury kolejowej. Dzięki tym modelom można testować różne scenariusze ułożenia linii kolejowych, geometrię tras oraz inne parametry, aby znaleźć optymalne rozwiązania.

Analiza Przepustowości i Harmonogramów:

Mogą symulować ruch pociągów na danym odcinku torów lub w całym systemie kolejowym. To pozwala na badanie przepustowości, czyli maksymalnej ilości pociągów, które mogą przejechać przez dany odcinek w określonym czasie. Analiza harmonogramów umożliwia dostosowanie rozkładu jazdy tak, aby zapewnić odpowiednie marginesy bezpieczeństwa minimalizując ryzyko opóźnień.

Optymalizacja Bezpieczeństwa:

Pozwala modelować różne scenariusze i sytuacje awaryjne, dzięki czemu można zidentyfikować potencjalne zagrożenia i wdrożyć środki zapobiegawcze. To pomaga poprawić bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i personelu.

Analiza Efektywności Energetycznej:

Symulacje pozwalają na ocenę efektywności energetycznej pociągów przy różnych prędkościach i obciążeniach oraz w zmiennych warunkach terenowych. Przez co możliwe jest opracowanie strategii minimalizujących zużycie energii oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń.

Testowanie Nowych Technologii:

Symulacje pozwalają na wirtualne testowanie nowych technologii w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku. Przykładowo, można symulować jaki wpływ będzie miało wprowadzenia pociągów autonomicznych lub zmiana systemów komunikacji między pociągami na działanie i bezpieczeństwo całego systemu kolejowego.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze “Zaawansowane Tory Wiedzy w Kolejnictwie”, podczas którego będziemy rozwijać powyższe zagadnienia i wiele innych.

W spotkaniu wezmą udział eksperci w zakresie prowadzenia symulacji komputerowych oraz praktycy z branży.

Bezpłatny webinar pt. “Zaawansowane Tory Wiedzy w Kolejnictwie” odbędzie się 18 października o godz. 10:00. Zapisz się poprzez dedykowaną stronę.