Zmiany w aktualizacji 2021 R2 związane z CFD dotyczą wielu funkcji poprawiających jakość i komfort pracy z oprogramowaniem, a także przygotowywania bardziej zaawansowanych symulacji. Skracają także czas przygotowania modelu oraz upraszczają komunikację jak i analizę wyników.

Najważniejsze zmiany w Ansys Fluent Meshing:

 • szablon Watertight: 
  • import stref zagęszczeń typu BOI z plików CAD lub .msh
  • zadanie Manage Zones, umożliwiające łączenie czy zmianę nazw objętości i powierzchni już po wygenerowaniu siatki objętościowej
  • rozbudowa narzędzia Linear Mesh Pattern, pozwalającego w szybki sposób wygenerować siatkę powierzchniową na powtarzalnej geometrii, o konfigurowalne operacje obrotów, przesunięć i dwuwymiarowych szyków
 • szablon Fault-Tolerant:
  • możliwość zastosowania jednego, lecz odpowiednio przeskalowanego pola zagęszczeń do wykonania operacji wrappingu i generacji siatki powierzchniowej, co skraca czas generacji siatki powierzchniowej
  • zrównoleglenie procesu generacji siatki warstwy przyściennej

Aktualizacje 2021 R2 w Ansys Fluent oraz zamiany w licencjonowaniu:

 • możliwość szybkiego wyświetlenia wszystkich zmian względem ustawień domyślnych solwera
 • nowy, uproszczony model przejścia laminarno-turbulentnego algebraic-gamma
 • skrócenie czasu generacji oraz zwiększenie konfigurowalności raportów z wykonanych symulacji
 • zwiększenie możliwości post-processingu: drag&drop, dodawanie tekstur, zapisywanie m. in. położenia kamery, ustawień oświetlenia wraz z definicją grafiki
 • dodatkowa kontrola nad adaptacyjnym zagęszczeniem siatki, umożliwiająca określenie maksymalnej liczby elementów
 • anizotropowe zagęszczanie siatki, umożliwiające modyfikację siatki warstwy przyściennej już w solwerze
 • usprawnienia dotyczące siatek dynamicznych (metoda Unified Remeshing), znacząco upraszczające definicję modelu i umożliwiające podążanie początkowego pola zagęszczeń za ruchomym elementem

Najważniejsze aktualizacje wybrali:

 

dr inż. Adam Piechna – szef działu technicznego Symkom, adiunkt w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej

dr inż. Maciej Szudarek – specjalista od analiz przepływowych w Symkom, adiunkt w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

office@symkom.pl

+48 22 849 13 92

2021 R2 analizy elektromagnetyczne i mechaniczne. Dowiedz się więcej.