Aktualizacja przynosi nowe rozwiązania dla analiz elektromagnetycznych znacznie przyspieszając obliczenia oraz ulepszając i skracając czas potrzebny na analizę wyników. 

Niskie częstotliwości:

Wysokie częstotliwości:

Ansys Maxwell

 • warunek impedancji dla elementów cienkościennych dla solvera nieustalonego w czasie 
 • lepsza skalowalność obliczeń dla dużych modeli obliczeniowych

Ansys  Icepak

 • przyspieszenie obliczeń oraz generacji siatki dla złożonych modeli geometrycznych
 • integracja analiz multidyscyplinarnych  z uwzględnieniem wyznaczenia strat mocy, obliczeń mechanicznych oraz obwodów drukowanych w ramach interfejsu użytkownika AEDT

Ansys Twin Builder

 • poszerzenie możliwości definiowania złożonych modeli dzięki parametryzacji oraz edycji komponentów z bibliotek Modelica
 • definiowanie danych wejściowych do modeli zredukowanych w formie rozkładów polowych

Ansys HFSS

 • równoległe wykorzystanie różnych technik siatkowania w obrębie jednego modelu
 • nowe możliwości w modelowaniu i analizie kabli

Ansys 3D Layout

 • nowa technologia siatkowania

Ansys FilterSolutions, 

 • dodane narzędzia do syntezy i analizy filtrów mikrofalowych

Ansys SIwave

 • uwzględnienie współczynników temperaturowych materiałów dla analiz w solverze AC

Posłuchaj Podcastu-Symcastu

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizacjami 2021 R2 w analizach elektromagnetycznych w wygodnej formie podcastu.

Najważniejsze nowości wybrali: dr inż. Mateusz Będkowski i dr inż. Marek Szymczak – specjaliści ds. analiz elektromagnetycznych w Symkom.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: office@symkom.pl tel.: +48 22 849 13 92.

2021 R2 analizy przepływowe i mechaniczne. Dowiedz się więcej.