Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Symkom podpisali umowę o długotrwałej współpracy obu stron. Można powiedzieć, że ten dokument jest nie tyle otwarciem, co usankcjonowaniem istniejącej już relacji, ale jesteśmy pewni, że wspólnych inicjatyw będzie jeszcze więcej. 

Dokument w imieniu AGH podpisał prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy, a ze strony Symkom Prezes dr inż. Leszek Rudniak. Wspólne projekty będą dotyczyły organizacji inicjatyw naukowo-badawczych, warsztatów, szkoleń czy konferencji. Wszystko to w zakresie zagadnień związanych z kompleksowymi analizami numerycznymi.

W ramach nawiązanej relacji podjęto już pierwsze wspólne inicjatywy. Wsparty finansowo został zakup sprzętu do Stanowiska badawczo-dydaktycznego Full-ONLINE dedykowanego analizie procesów mieszania na Wydziale Energetyki i Paliw. Opiekunem laboratorium jest prof. dr hab. inż. Marek Jaszczur. Ponadto aż 9 uczelnianych kół naukowych współpracuje z firmą Symkom biorąc udział w programie Ansys Academic, a w najbliższym czasie trójka studentów z kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią odbędzie letnie praktyki w firmie.

leszek-rudniak-rafal-wisniowski

Specjalna oferta dla Politechnik i Uniwersytetów

Warto dodać, że do środowiska naukowego skierowana jest specjalna oferta pozwalająca na korzystanie z oprogramowania na preferencyjnych warunkach. W przypadku licencji studenckich oprogramowanie udostępniane jest bezpłatnie. Warto zapoznać się z warunkami korzystania z tych licencji.

Na zdjęciu od lewej: Łukasz Świerkot – student AGH i pracownik Symkom, Barbara Kaźmierczak – Specialistka ds. Marketingu w Symkom, dr inż. Maciej Ginalski – Dyrektor Regionalny w Symkom, dr inż. Leszek Rudniak – Prezes Symkom, dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. AGH – Prodziekan ds Kształcenia, dr hab. Monika Motak, prof. AGH – Dziekan WEiP, prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy.
Fot.: Zbigniew Sulima