Baner ANSYS

Pakiet Electronics 2019 R1 to szereg nowości oraz usprawnień dotychczasowych funkcji. Zachęcamy do zapoznanie się z wybranymi zmianami.

W przypadku środowiska ANSYS HFSS poprawiono prowadzenia analizy hybrydowych FEM-IE poprzez dodanie interakcji pomiędzy domenami FEM oraz SBR+. Dla analiz typu 3D Layout wprowadzono możliwość łączenia geometrii ECAD oraz CAD.

Nowosci_ANSYS_EBU_1

Natomiast w ramach dalszej integracji środowiska ANSYS możliwe jest uruchomienie programu ANSYS EMIT w środowisku AEDT poprzez aktywację funkcji beta. Inżynierowie zainteresowani tematyką interferencji elektromagnetycznej mogą skorzystać z EMI Scanner do wykonania wstępnej oceny modelu. Zwiększono również efektywność adaptacyjnego algorytmu generacji siatki oraz wprowadzono ulepszenia związane z obliczeniami równoległymi dla rozwiązań hybrydowych.

Nowosci_ANSYS_EBU_2
Nowosci_ANSYS_EBU_3

Program ANSYS Icepak umożliwia obecnie prowadzenie dwukierunkowej wymiany danych z programami HFSS, Q3D, Maxwell i jednokierunkowej analizy sprzężonej z ANSYS SIwave DC-IR w ramach środowiska AEDT.

Nowosci_ANSYS_EBU_4

Wersja 2019 R1 to również możliwość importu klasycznych projektów z rozszerzeniem *.tzr bezpośrednio do środowiska Icepak AEDT oraz zadanie warunków brzegowych w oparciu o dane pomiarowe. Wprowadzono również usprawnienia odnośnie generacji siatki numerycznej oraz poprawiono generację uproszczonych modeli CAD na potrzeby analiz w środowisku Icepak.

Nowe wydanie ANSYS Maxwell 2019 R1 to wiele nowości dotyczących maszyn elektrycznych, zmiany uwzględniają poprawę szybkości działania Electrical Machine Toolkit. Dla programu RMxprt pojawiła się możliwość importu modeli CAD statora lub/i rotora. Natomiast analizy 2.5-D maszyn elektrycznych stały się łatwiejsze dzięki usprawnieniom w definicji skosu (skos ciągły i schodkowy). Dla środowiska Maxwell 3D stała się możliwa analiza kilku obszarów band.

Zastosowanie metody Half-Prediodic do analiz TDM pozwala na skrócenie o połowę zapotrzebowania na pamięć RAM oraz czasu analizy. Dodatkowo dzięki zastosowaniu Domain Decomposition Method możliwa jest analiza pojedynczego modelu na kilku maszynach/nodach. W ramach dalszej integracji ze środowiskiem Workbench wprowadzono schemat postępowania dla analizy związanych z hałasem i wibracją maszyn wirnikowych oraz sprzężenie Fluent Transient – Maxwell Eddy Current na potrzeby grzania indukcyjnego.

Dodatkowe materiały