Współczesny przemysł przeżywa obecnie największe zmiany od czasów wprowadzenia procesu Bessemera w produkcji stali. Pojawienie się Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, wytwarzania przyrostowego oraz innych zaawansowanych technologii zmienia sposób, w jaki produkty są projektowane i wytwarzane. Wraz z rozwojem produktów rosną jednocześnie wyzwania stojące przed inżynierami odpowiedzialnymi za modelowanie numeryczne. Często wymagane jest stworzenie większego modelu, czy wprowadzenie większej liczby szczegółów aby uzyskać optymalny model zjawiska i jak największą dokładność obliczeń. Wszystko to oczywiście w jak najkrótszym czasie. Dlatego wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi precyzji i czasu obliczeń rosną wymagania dotyczące sprzętu. Jednak ciągła rozbudowa infrastruktury wymaga sporych nakładów, a do jej utrzymania potrzebne są duże nakłady zarówno materialne jak i ludzkie.

Aby sprostać tym wyzwaniom konieczne stało się opracowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań. ANSYS sukcesywnie opracowuje i wdraża kompleksowe rozwiązania chmurowe, które rozwiązują problemy związane z hardwarem czy softwarem w firmie.

ANSYS Cloud Computing zapewnia dostęp do zasobów tj. hardware czy software na żądanie klienta. Jest rozwiązaniem zapewniającym elastyczne, atrakcyjne cenowo licencje oraz moc obliczeniową bez inwestowania w dodatkowe klastry, budowania data-center czy konieczności kupna licencji. Jest to odpowiedź na potrzeby wielu firm, których zapotrzebowanie na hardware czy software może zmieniać się w trakcie ich rozwoju. Jeżeli jesteś obecnie użytkownikiem oprogramowania ANSYS masz możliwość sprawdzenia możliwości ANSYS Cloud w ramach 30-dniowej wersji próbnej!

Model ,,pay-as-you-go’’ jest idealnym rozwiązaniem w dobie wyżej wspomnianego zmieniającego się zapotrzebowania. Szybki i intuicyjny dostęp oraz wirtualnie nieograniczone zasoby są obecnie w zasięgu ręki każdego użytkownika posiadającego dostęp do Internetu (nawet na smartfonie). Skalowalność mocy obliczeniowej możemy dostosować do bieżącego zapotrzebowania (zarówno w górę jak i w dół).

Skalowalność mocy obliczeniowej na przykładzie modelu komory spalania (źródło: blog Microsoft Azure).

Co w przypadku zmiennego zapotrzebowania na software? Co gdy posiadam już licencję np. CFD i pojawił się tygodniowy projekt wymagający dodatkowych licencji np. z obszaru elektromagnetyzmu lub analiz mechanicznych?

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom zostały opracowane rozwiązania z zastosowaniem ANSYS Elastic Units (AEU). Pozwala to korzystać z licencji zgodnie z zasadą ,,pay-as-you-go’’. Zapewnia to firmom elastyczność w doborze i wykorzystaniu oprogramowania w celu zoptymalizowania wykorzystania zasobów w momentach zwiększonego zapotrzebowania.

Model biznesowy ANSYS pozwala klientom korzystać z aktualnych licencji zamiennie z licencjami chmurowymi i nie ma już znaczenia czy klient posiada odpowiedni sprzęt u siebie, czy również korzysta z hardwaru w chmurze. Taka kombinacja pozwala klientom przenieść się do chmury płynnie i korzystać z niej zgodnie z własnym zapotrzebowaniem na sprzęt, licencję, czy po prostu wygodę.