Szkolenie ANSYS Maxwell

Szkolenie wprowadzające do środowiska elektromagnetycznego. Uczestnicy szkolenia będą mieć okazję zapoznać się z interfejsem programu oraz definiowaniem modelu numerycznego. W ramach szkolenia omówione zostanie definiowania właściwości materiałowych, warunków brzegowych wzbudzenia oraz weryfikacja wyników analizy. Szkolenie składać będzie się z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie kursu poruszona zostanie także tematyka analizy sprzężonych.

Czas trwania

 1 dzień

Koszt

 Szkolenia grupowe – grafik
Szkolenia na zamówienie – wycena indywidualna

 Program szkolenia

  • Wprowadzenie do programu ANSYS Maxwell
  • Przygotowanie modelu geometrycznego
  • Definicja warunków brzegowych i wymuszeń
  • Ustawienia solwera
  • Analiza parametryczna
  • Analiza wyników

Formularz zgłoszeniowy

na szkolenia grupowe

ZAPISY
Top