Szkolenia grupowe ANSYS

Poniżej znajdą Państwo aktualny grafik kursów grupowych. Jest to rozwiązanie najbardziej korzystne finansowo w przypadku gdy do przeszkolenia są pojedyncze osoby. Zajęcia odbywają się we wcześniej zaplanowanych terminach, w grupach tworzonych z zapisanych osób. Maksymalna liczba uczestniczących osób to 6.

Aktualnie brak terminów szkoleń grupowych.

Referencje

NEWAG IP Management Sp. z o. o.


Szkolenie z modelowania CFD: „Generacja siatki w programie ANSYS Meshing i modelowanie turbulencji w programie ANSYS Fluent” oraz „Modelowanie przepływów z wymianą ciepła w programie ANSYS Fluent” przeprowadzone przez dr inż. Adama Piechna zawierało wszystkie niezbędne informacje konieczne do poprawnego wyboru modeli turbulencji w zależności od modelowanych problemów. Zagadnienia związane z przygotowaniem geometrii oraz siatki zostały omówione wyczerpująco. W czasie szkolenia uzyskaliśmy również rzeczowe odpowiedzi na pytania z zagadnień mechaniki płynów, które poruszyliśmy.  Dodatkowo warto wspomnieć iż szkolenie przebiegało w przyjaznej atmosferze oraz komfortowych warunkach.

Zdecydowanie warto korzystać z oferty szkoleniowej Symkom.

www.newagip.pl