25 czerwca 2019 r. w Rzeszowie odbyła się Konferencja Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza. Centrum te jest konsorcjum składającym się z jednostek naukowych prowadzących badania o uznanym poziomie światowym oraz innych podmiotów na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych, innowacji i wdrożeń w zakresie szeroko rozumianej techniki lotniczej.

Podczas wydarzenia miała miejsce bardzo dobrze przyjęta prelekcja naszego przedstawiciela – dr inż. Macieja Ginalskiego,  pt. „Krytyczne systemy bezpieczeństwa i ich projektowanie” dotyczącą oprogramowania SCADE oraz medini.

Gratulujemy organizatorom świetnego wydarzenia, było nam miło być jego częścią.

Zapraszamy do odwiedzenia strony konferencji: http://aeronet.info.pl/

aeronet