Formuła trzeciej Edycji Symkatonu pozostaje niezmienna.

Dnia 1 kwietnia 2024 ogłosimy zadanie eliminacyjne, na którego opracowanie i przesłanie wyników będziecie mieli czas aż do 1 czerwca 2024. Zadanie będzie zawierało szczegółowe kryteria, na podstawie których wyłonimy 10 najlepszych zespołów.
Finał konkursu odbędzie się 26-27 września 2024 na wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Podczas zadania finałowego, które pozostanie niespodzianką do chwili rozpoczęcia konkursu, będziecie mieli tradycyjnie 24 godziny na jego rozwiązanie – wykonanie symulacji z pomocą środowiska Ansys, wydruk na drukarkach 3D i testy w laboratorium pod okiem jury.

To wyjątkowa okazja na sprawdzenie swoich umiejętności i wykorzystanie ich w praktyce.

Laureaci zostaną uhonorowani oraz zostanie wręczona Nagroda Główna podczas corocznej konferencji użytkowników Ansys organizowanej przez Symkom.

Dziękujemy Firmie Redor Sp. z o.o. oraz Instytut Bezpieczeństwa Technicznego Sp. z o. o. za ufundowanie tegorocznej nagrody pieniężnej, która wynosiła 12 000 tys. złotych.

poprzednia edycja Symkatonu

Dołącz do wydarzenia!

Zarejestruj się już teraz na Symkaton 3.0!