Jesienna akademia symulacji 2023

Jesienna Akademia Symulacji 2023

Kolejna odsłona kursów online pozwalających na zdobycie nowych kompetencji w obsłudze oprogramowania Ansys. Kurs skierowany jest zarówno do początkujących, jak i do zaawansowanych użytkowników oprogramowania Ansys.

2 – 24 października 2023

Przegląd Bloków Tematycznych Akademii

Zakres i tematyka szkoleń Jesiennej Akademii Symulacji szeroko obejmuje różne środowiska pracy z symulacją. Poniższy opis bloków tematycznych przedstawia, w jakiej konfiguracji szkolenia będą najkorzystniejsze dla uczestnika.
null

Blok szkoleń z zakresu pracy z geometrią i generacją siatki

(Pre 1, Pre 2, Pre 3)
Rozwiń
Celem bloku składającego się z trzech szkoleń (Pre 1, Pre 2, Pre 3) jest zapoznanie użytkownika z narzędziami, których znajomość jest niezbędna do przygotowania modelu geometrycznego i siatki obliczeniowej do przeprowadzenia niemal każdego rodzaju symulacji numerycznej w środowisku ANSYS. Symulacje komputerowe z reguły bazują na siatce obliczeniowej, która jest generowana w oparciu o przygotowaną wcześniej geometrię. Etapy te często zajmują najwięcej czasu w całej pętli symulacyjnej, dlatego postaramy się w tym bloku odpowiedzieć na szereg najważniejszych pytań:

 • “Jaki program wybrać na potrzeby generacji siatki obliczeniowej?”
 • “Jaki algorytm generacji siatki wybrać?”
 • “Jak radzić sobie ze szczególnie trudnymi fragmentami geometrii?”
 • “Jak szybko wygenerować siatkę wysokiej jakości”?
 • “Jak uprościć i poprawić geometrię tak, aby później wygenerować dobrej jakości siatkę?” 
 • i wiele innych…

null

Blok przepływowy

(Pre 1, Pre 2, Pre 3 + Fluids 1)
Rozwiń
Blok ma na celu wprowadzenie użytkownika do świata symulacji, w której kluczową rolę odgrywają przepływy. Przedstawione zostaną podstawy z zakresu ustawiania solwera ANSYS Fluent pod kątem przepływów jednofazowych i sprzężonej wymiany ciepła. Odpowiemy na fundamentalne pytania:

 • “Jak poprawnie ustawić symulację?”
 • “Co wpływa na zbieżność rozwiązania?” 
 • “Kiedy możemy uznać wynik za wiarygodny?”
 • “Jak ustawienia solwera wpływają na otrzymywane rozwiązanie?” 
 • “Jak wydobywać cenne informacje z symulacji?”
 • “Z czego biorą się nierozłączne błędy w symulacji?”

null

Blok mechaniczny I

(Pre 1, Pre 2, Mech 1)
Rozwiń
Celem bloku jest zapoznanie użytkownika z podstawami z zakresu przygotowania symulacji pod kątem analiz mechanicznych. W ramach bloku użytkownik pozna poszczególne etapy przygotowania modelu, począwszy od definicji modelu geometrycznego, uproszczenia geometrii pod kątem analiz mechanicznych, dyskretyzacji modelu wraz z jej wpływem na uzyskiwane wyniki, definicji warunków brzegowych i obciążeń umożliwiających przeprowadzenie symulacji jak i analizy wyników.
null

Blok mechaniczny II

(Pre 1, Pre 2, Mech 2)
Rozwiń
W ramach tego bloku użytkownik zapozna się z zastosowaniem solwera Explicit do symulacji zjawisk szybkozmiennych. Będzie to zrealizowane w oprogramowaniu ANSYS LS Dyna, a do przygotowania modelu zostanie wykorzystany przyjazny użytkownikowi interfejs oprogramowania ANSYS Mechanical. Odpowiemy na pytania:

 • “Jakie są różnice pomiędzy symulacjami typu Explicit oraz Implicit oraz kiedy dany solwer wykorzystać?”
 • “Na co zwrócić uwagę podczas dyskretyzacji modelu?”
 • “Jak zdefiniować warunki brzegowe i początkowe?”
 • “Jak wstępnie zweryfikować model numeryczny oraz przyspieszyć obliczenia?”

null

Blok elektromagnetyczny niskich częstotliwości

(Pre 1, LowF 1)
Rozwiń
W ramach bloku przekazane zostaną podstawowe informacje odnośnie programu ANSYS Electronics Desktop i zawartego w nim solwera Maxwell. Zostaną zaprezentowane podstawy tworzenia i parametryzacji geometrii oraz wizualizacji rozkładu pola, siły oraz strat mocy na przykładzie symulacji pola magnetycznego stałego i zmiennego. W tej części postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 • “Kiedy i jak można uprościć model do symulacji 2D?”
 • “Jak dobrać tryb pracy solwera i poprawnie przypisać warunki brzegowe w różnych typach symulacji?”
 • “Jakie dane możemy uzyskać na podstawie symulacji elektromagnetycznych małych częstotliwości?”
 • “W jaki sposób można wpływać na dokładność uzyskiwanych wyników?”
 • “Jak symulować zjawisko transferu energii na odległość i na co zwrócić uwagę przy tworzeniu takiego modelu?”

null

Blok elektromagnetyczny wysokich częstotliwości

(Pre 1, HighF 1)
Rozwiń
W ramach bloku przekazane zostaną podstawowe informacje odnośnie programu ANSYS Electronics Desktop i zawartego w nim solwera HFSS. Zostaną zaprezentowane podstawy tworzenia i parametryzacji geometrii oraz wizualizacji pola bliskiego i dalekiego oraz parametrów elektrycznych na przykładzie anteny dipolowej. W tej części postaramy się odpowiedzieć na pytania:

 • “Jakie są typy symulacji, pobudzeń i warunków brzegowych i jak je dobierać przy analizach wielkich częstotliwości?”
 • “Jakie parametry możemy uzyskać na podstawie analiz wielkich częstotliwości?”
 • “W jaki sposób skonfigurować dokładność obliczeń i jak ją zweryfikować po przeprowadzonej symulacji?”
 • “Jak poprawnie przeprowadzić optymalizację anteny pod zadane kryterium?

W części zaawansowanej poruszone zostaną zagadnienia związane z połączeniem symulacji metodą elementów skończonych z symulacją obwodów elektronicznych, metody hybrydowe dla symulacji dużych scenariuszy pod względem elektrycznym oraz podstawy modelowania fazowanych szyków antenowych.

null

Blok szkoleń zaawansowanych

(Fluids 2, Fluids 3, Fluids 4, Fluids 5, Fluids 6, HighF 2, Mech 3, Mech 4, Mot 1)
Rozwiń
Po prostych symulacjach często nadchodzi czas na zmierzenie się z bardziej złożonymi zjawiskami. Stajemy przed problemem wyboru adekwatnego modelu z zakresu przepływów wielofazowych, turbulencji czy procesów spalania. Co gorsza, zjawiska te mogą występować jednocześnie, a dobór odpowiednich ustawień staje się prawdziwą bolączką. Celem bloku zaawansowanego jest wprowadzenie użytkowników w świat prawdziwie szalonych symulacji, gdzie pojawia się wiele nowych wyzwań z którymi musi sobie radzić inżynier. Użytkownicy nabiorą umiejętności doboru odpowiedniego modelu w zależności od przypadku z jakim przyjdzie im się zmierzyć oraz poznają prawdziwy potencjał, jaki kryje się za oprogramowaniem ANSYS Fluent. Odpowiemy na pytania:

 • “Jak symulowane zjawisko dyktuje nam wybór modelu?”
 • “Jak uprościć zagadnienie?” 
 • “Jak dobrać ustawienia tak, aby najlepiej oddać zjawisko, gdy już wybierzemy model?”
 • i wiele innych…

W bloku znajdują się szkolenia dedykowane poszczególnym zaawansowanym tematom. Wskazana jest podstawowa znajomość oprogramowania.

Dowiedz się więcej na temat dokładnego planu szkoleń

Trenerzy Jesiennej Akademii Symulacji

mgr inż. Kacper Wagner

specjalista ds. analiz przepływowych

dr inż. Maciej Szudarek

starszy specjalista ds. analiz przepływowych

dr inż. Marek Szymczak

starszy specjalista ds. analiz elektromagnetycznych

mgr inż. Michał Szulborski

specjalista ds.  analiz elektromagnetycznych

dr inż. Wojciech Danek

starszy specjalista ds. analiz mechanicznych

mgr inż. Krzysztof Wiński

specjalista ds. analiz przepływowych

mgr inż. Maciej Borek

specjalista ds. analiz przepływowych

Co zyskujesz poprzez udział?

Nowe kompetencje

w zakresie symulacji komputerowej

Praktyczne ćwiczenia

starych i nowych umiejętności

Atrakcyjne ceny

cena równa zdobytej wiedzy

Wiedzę

jak weryfikować swoje pomysły

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Agenda szkoleń została skonstruowana tak, aby można było wybrać tylko interesujące daną osobę zagadnienia. Przez miesiąc trwania Akademii zostaną poruszone tematy z zakresu: Ansys Fluent, Ansys LS Dyna, Ansys Mechanical, Ansys Maxwell, Ansys HFSS, ANSYS SpaceClaim, ANSYS Meshing, ANSYS Fluent Meshing, ANSYS ACP, Ansys Motor-CAD.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni i certyfikowani przez Ansys trenerzy: mgr. inż. Kacper Wagner, mgr. inż. Maciej Borek, mgr inż. Krzysztof Wiński, dr inż. Wojciech Danek, dr inż. Marek Szymczak, dr inż. Maciej Szudarek, mgr. inż. Michał Szulborski

AGENDA WYDARZENIA

Pre 1

02.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Wprowadzenie do programu ANSYS SpaceClaim

prowadzący: Maciej Borek

 • Metodyka pracy w SCDM: praca w szkicowniku czy modelowanie 3D?
 • Podstawowe narzędzia służące do modelowania (Select, Pull, Move, Fill)
 • Narzędzia dedykowane do analiz CFD
 • Naprawa i uproszczenie geometrii

Pre 2

03.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Wprowadzenie do generacji siatki w ANSYS Meshing

prowadzący: Maciej Borek

 • Metodyka generacji siatki na potrzeby analiz numerycznych
 • Algorytmy generacji siatki
 • Lokalna kontrola siatki
 • Globalna kontrola siatki
 • Kontrola jakości i poprawa siatki

Pre 3

04.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Wprowadzenie do generacji siatki we Fluent Meshing

prowadzący: Krzysztof Wiński

 • Wprowadzenie do programu Fluent Meshing
 • Zapoznanie z możliwościami programu i graficznym interfejsem
 • Tworzenie i kontrola pola zagęszczeń
 •  Dobre praktyki w szablonie WT
 • Generacja warstwy przyściennej i siatki objętościowej
 • Skryptowanie
 • Automatyzacja procesu generacji siatki

Fluids 1

05.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Wprowadzenie do analiz przepływowych w ANSYS Fluent

prowadzący: Krzysztof Wiński

 • Wprowadzenie do analiz przepływowych – jak rozplanować pracę
 • Definicja warunków brzegowych – kluczowy etap w kontekście wiarygodności symulacji
 • Wybór modeli fizycznych – pułapka złożoności
 • Ustawienia solwera – jak „podkręcić” symulację
 • Kilka słów o modelowaniu turbulencji
 • Analiza uzyskanych wyników – kolorowe obrazki czy wiarygodne dane

Rekomendowany dobór szkoleń na potrzeby wprowadzenia do analiz przepływowych: Pre 1, Pre 2, Pre 3, Fluids1

Mech 1

06.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Wprowadzenie do analiz mechanicznych

prowadzący: Wojciech Danek

 • wprowadzenie do metody elementów skończonych
 • założenia symulacji statycznej, liniowej
 • definicja warunków brzegowych
 • ustawienia solvera
 • analiza wyników

Rekomendowany dobór szkoleń na potrzeby wprowadzenia do analiz mechanicznych: Pre 1, Pre 2, Mech 1

Mech 2

9.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Wprowadzenie do analiz szybkozmiennych

prowadzący: Wojciech Danek

 • co to jest symulacja Explicit
 • różnice między symulacjami Implicit a Explicit
 • przedstawienie potencjalnych zastosowań symulacji dynamicznych
 • wprowadzenie do interfejsu graficznego ANSYS LS Dyna – (środowisko ANSYS Workbench)  
 • kryterium CFL i jakość siatki
 • bilans energetyczny

Rekomendowany dobór szkoleń na potrzeby bloku mechanicznego II: Pre 1, Pre 2, Mech 2

Blok szkoleń zaawansowanych

Fluids 3

13.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Wprowadzenie modelowania przepływów turbulentnych - modele RANS

prowadzący: Krzysztof Wiński

 • Wprowadzenie do modelowania turbulencji
 • Modele RANS izotropowe i anizotropowe
 • Istota doboru modelu turbulencji
 • Modelowanie warstwy przyściennej, y+, funkcja ścianki

Rekomendowany dobór szkoleń na potrzeby bloku: Pre 1, Pre 2, Pre 3, Fluids 1, Fluids 3, Fluids 6

Fluids 4

16.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Wprowadzenie do modelowania przepływów wielofazowych

prowadzący: Maciej Szudarek

 • Wprowadzenie do modelowania przepływów wielofazowych
 • Model VOF – Volume of Fluid
 • Modele Eulerian Multiphase

Rekomendowany dobór szkoleń na potrzeby bloku: Pre 1, Pre 2, Pre 3, Fluids 1, Fluids 4

Fluids 5

17.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Wprowadzenie do modelowania spalania

prowadzący: Maciej Borek

 • Przegląd modeli spalania – od czego zależy wybór modelu?
 • Modele uproszczone dla szybkiej chemii
 • Modele szczegółowe z uwzględnieniem kinetyki chemicznej
 • Modelowanie mieszanin

Rekomendowany dobór szkoleń na potrzeby bloku: Pre 1, Pre 2, Pre 3, Fluids 1, Fluids 2, Fluids 5

Fluids 6

19.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Zaawansowane techniki generacji siatki w Fluent Meshing

prowadzący: Krzysztof Wiński

 • Definicje i kontrola pól zagęszczeń w trybie outline
 • Generacja warstwy przyściennej i siatki objętościowej 
 • Narzędzia do wykrywania i usuwania małych szczelin i ostrych kątów
 • Metody kontroli jakości siatki
 • Wrapping
 • Kontrola jakości siatki

Rekomendowany dobór szkoleń na potrzeby bloku: Pre 1, Pre 2, Pre 3, Fluids 6

Mech 3

20.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Podstawy analizy liniowej dynamiki

prowadzący: Wojciech Danek

 • Analiza modalna 
 • Analiza harmoniczna
 • Analiza drgań losowych

Rekomendowany dobór szkoleń na potrzeby bloku: Pre 1, HighF 1, HighF 2

Mech 4

23.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Modelowanie warstwowych materiałów kompozytowych

prowadzący: Wojciech Danek

 • Zapoznanie ze środowiskiem ANSYS ACP
 • Definicja warstwowych materiałów kompozytowych (definicja warstw, kierunku ułożenia włókien, kierunku wyciągnięcia)
 • Zastosowanie materiałów kompozytowych w symulacjach strukturalnych
 • Postprocessing wyników

Rekomendowany dobór szkoleń na potrzeby bloku: Pre 1, Pre 2, Mech 1

Mot 1

24.10.2023 | godz. 10:00 – 13:00

Wprowadzenie do Ansys MotorCAD

prowadzący: Michał Szulborski

 • Omówienie oprogramowania Ansys Motor-CAD?
 • Omówienie dostępnych typów i szablonów silników w Ansys Motor-CAD
 • Stworzenie przykładowej konstrukcji silnika: wirnik, stojan, uzwojenia itp.
 • Wykonanie obliczeń w module elektromagnetycznym
 • Wykonanie obliczeń w module termicznym
 • Wykonanie obliczeń w module Lab
 • Wykonanie obliczeń w module mechanical
 • Wykonywanie obliczeń sprzężonych pomiędzy modułami
 • Prezentowanie wyników, danych, generowanie charakterystyk silnika, itp
 • Możliwości optymalizacji konstrukcji silnika.
 • Najnowsze funkcje w wersji Ansys Motor-CAD.

Rekomendowany dobór szkoleń na potrzeby bloku: Pre 1, LowF 1

Top