ANSYS ACADEMIC MULTIPHYSICS CAMPUS 2017

W drugim kwartale 2017 roku zostały uruchomione nowe licencje akademickie Campus Multiphysics dla instytucji naukowo-badawczych w Polsce, dostępne poprzez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego.

W ramach ogólnopolskiej licencji typu Campus licencje będą udostępniane w formie pakietów oprogramowania zawierających:

 • ANSYS Academic Research Mechanical and CFD (1 task)
 • ANSYS Academic Research EM (1 task)
 • ANSYS Academic Research HF (1 task)
 • ANSYS Academic Research PowerArtist (1 task)
 • ANSYS Academic Research RedHawk (1 task)
 • ANSYS Academic Teaching Mechanical and CFD (10 tasks)
 • ANSYS Academic Teaching EM (10 tasks)
 • ANSYS Academic Teaching HF (10 tasks)
 • ANSYS Academic Research HPC (5 cores)
 • ANSYS Academic Research Electronics HPC (5 cores)
 • ANSYS AIM (nowy produkt pozwalający na modelowanie zagadnień CFD, strukturalnych i elektromagnetycznych)
 • Nowością jest udostępnienie preprocesora geometrii SpaceClaim w ramach licencji Campus.

Jedna licencja na pakiet Campus oznacza jednoczesny dostęp do 1 licencji na dowolny program z pakietu w wersji Research oraz do (maksymalnie) 10 procesów każdej licencji Teaching. W szczególności, równocześnie można uruchomić:

 

 • 1 proces solvera ANSYS Mechanical lub ANSYS Fluent lub ANSYS CFX lub Polyflow lub IcePak lub Forte CFD
 • 1 proces solvera ANSYS Maxwell
 • 1 proces solvera ANSYS HFSS

Możliwe będzie zakupienie dodatkowo licencji równoległych ANSYS Academic Research HPC Workgroup w następujących pakietach:

 

 • ANSYS Academic Research HPC Workgroup 128
 • ANSYS Academic Research HPC Workgroup 256
 • ANSYS Academic Research HPC Workgroup 512
 • ANSYS Academic Research HPC Workgroup 1024
 • ANSYS Academic Research HPC Workgroup 2048

Krótka charakterystyka produktów wchodzących w skład pakietu Campus:

 • ANSYS Academic Research Mechanical and CFD, zawierający programy FLUENT, CFX, Polyflow, Icepak, Forte CFD oraz Mechanical wraz ze środowiskiem Workbench, w tym preprocesorem ANSYS DesignModeler oraz generatorami siatek ANSYS Meshing, ICEM CFD oraz SpaceClaim. W skład licencji wchodzi dodatkowo pakiet ANSYS Academic CFD TurboTools. Licencja pozwala na uruchomienie zagadnień FSI (Fluid-Structure-Interaction) sprzężonych jedno i dwukierunkowo. W tym drugim przypadku niezbędne jest posiadanie co najmniej dwóch pakietów Campus.
 • ANSYS Academic Research HPC oraz Workgroup umożliwia wykonywanie obliczeń wieloprocesorowych (wielordzeniowych). W obliczeniach wieloprocesorowych standardowa licencja programów CFX, FLUENT, Icepak, Polyflow, CFD Forte lub Mechanical jest wykorzystywana do obsługi 16 rdzeni, natomiast kolejne procesory (rdzenie) korzystają z licencji HPC. Na każdy rdzeń (core) pobierana jest jedna licencja HPC.  W skład jednej licencji Kampus wchodzi 5 licencji HPC, które można dołączać dowolnie do innych procesów.
 • Programy FLUENT, CFX, Polyflow, Icepak oraz Mechanical mogą być uruchamiane poza środowiskiem Workbench.
 • ANSYS Academic Research EM, zawierający solver Maxwell 3D (pole elektromagnetyczne w zakresie niskich częstotliwości), dedykowany pre- i postprocesor oraz generator siatki wraz ze środowiskiem Workbench. Licencja obejmuje także program Simplorer i pakiety ANSYS RMxprt i ANSYS PExprt.
 • ANSYS Academic Research HF, zawierający solver HFSS (pole elekromagnetyczne w zakresie wysokich częstotliwości), dedykowany pre- i postprocesor oraz generator siatki wraz ze środowiskiem Workbench. Licencja obejmuje także program Simplorer, ANSYS Q3D Extractor, ANSYS SIwave.
 • Licencja Teaching może być wykorzystana jedynie do celów dydaktycznych.

Pełne zestawienie programów wchodzących w skład pakietu ANSYS Multiphysics Campus Solution Products.

Uwagi:

 • W ramach programu licencji Campus nie będą wspierane licencje serwisowe TECS. Udział w licencji Campus będzie traktowany jako zakup serwisu do licencji i w chwili rezygnacji z udziału w licencji Campus zachowane będą wszelkie prawa wynikające z ciągłości serwisowania.
 • Oprogramowanie zawarte w licencji Campus podlega ograniczeniom zakresu wykorzystania. Dotyczy to w szczególności badań prowadzonych wspólnie z partnerami przemysłowymi.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ANSYS Inc.

ICM przeprowadzi  również postępowanie w roku 2018 o udzielenie zamówienia publicznego na całość oprogramowania nabywanego w ramach programu licencji krajowej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
Oprogramowanie będzie udostępniane na zasadach licencji krajowej, co oznacza, że ośrodki objęte umową będą wykorzystywać oprogramowanie zainstalowane lokalnie u siebie, pobierając licencje z centralnego serwera w ICM UW.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem:
office@symkom.pl
+48 22 849 13 92