ANSYS Electronics Desktop 2020 R1 to dalsza integracja analiz sprzężonych oraz szereg nowych funkcji dla oprogramowania elektromagnetycznego. Poniżej przedstawione zostały wybrane funkcje pakietu.

ANSYS Low Frequency

W ramach rozbudowy możliwości prowadzenia analiz harmonicznych oraz akustycznych dla solverów Eddy Current i Transient dodano metodę Non-uniform Discrete Fourier Transform. Poprawiono również schemat postępowania dla analiz harmonicznych prowadzonych na 2.5-D wymiarowych modelach silników o skośny żłobkach przy jednoczesnym ułatwieniu wymiany danych z oprogramowaniem mechanicznym. Tym samym możliwość prowadzenia złożonych analiz akustycznych w połączeniu z programem ANSYS Mechanical powinna być jeszcze łatwiejsza.

Schemat postępowania dla analiz akustycznych

Konstruktorzy pracujący nad maszynami z magnesami trwałymi z pewnością docenią usprawnienia w analizie wyników. Nowe wydanie to możliwość wyświetlenia rozkładu polowego współczynnika demagnetyzacji magnesów trwałych:

Rozkład współczynnika demagnetyzacji

Maxwell 2020 R1 to także możliwość modelowania przewodów Litz wraz z uwzględnieniem dodatkowych strat mocy na skutek działania efektu zbliżenia i naskórkowości. W dodatku RMxprt pojawiły się natomiast modele maszyn reluktancyjnych.

Wykresy sprawności, strat mocy oraz geometria maszyn reluktancyjnych

Wśród opcji Beta warto wspomnieć o możliwości prowadzenia analizy modalnej oraz termicznej bezpośrednio w środowisku ANSYS Electronics Desktop z pominięciem ANSYS Workbench. Nowa funkcjonalność powinna przyspieszyć prowadzenie analiz sprzężonych.

Schemat postępowania dla analizy termicznej silników elektrycznych (Beta)