PRZEPŁYWY TURBULENTNE

Od prawie 200 lat przyjmuje się, że ruch płynów lepkich opisuje układ równań Naviera-Stokesa. Jednocześnie, w praktycznych zastosowaniach jedyną możliwością ich rozwiązania są metody numeryczne. Modulując przepływy turbulentne, podejście bezpośredniego modelowania numerycznego (z ang. Direct Numerical Simulation) nie jest stosowane z powodu ograniczeń sprzętowych, jest ono zbyt kosztowne pomimo ciągle wzrastających możliwości sprzętowych. Tym samym stosuje się mniej lub bardziej uproszczone modele turbulencji. Rozwiązania przepływowe ANSYS oferują największy wybór modeli z rodziny RANS i LES oraz modeli hybrydowych. W każdej wersji oprogramowania ANSYS Fluent i ANSYS CFX zwiększa się liczba dostępnych modeli turbulencji oraz ich i stabilność. Profesor Florian Menter będący światowej sławy ekspertem od modelowania turbulencji jest szefem działu ANSYS’a zajmującym się opracowywaniem nowych modeli turbulencji i modelowanie aeroakustyki. Obecnie żaden inny kod nie oferuje tak rozbudowanej bazy modeli turbulencji jak ANSYS Fluent, dając możliwość doboru optymalnego pod kątem dokładności i kosztowności obliczeniowej do konkretnej aplikacji użytkownika.

 

Zmniejszenie oporów roweru wyścigowego.
Optymalizacja aerodynamiki bolidu Formuły 1.
Maksymalizacja wydajności turbiny wiatrowej.