ANALIZY KOMPOZYTÓW

Wykorzystywanie materiałów kompozytowych w nowoczesnych konstrukcjach, ze względu na bardzo korzystny stosunek masy do wytrzymałości, jest coraz bardziej popularne. Analizy numeryczne kompozytów, ze względu na kierunkowość warstw, często układanych na skomplikowanych geometriach, są bardzo złożone. Oprogramowanie ANSYS dostarcza narzędzia pozwalające na intuicyjne zdefiniowanie oraz analizę skomplikowanych struktur kompozytowych, dzięki czemu poznanie właściwości projektowanych konstrukcji będzie możliwe jeszcze przed zbudowaniem prototypów.

Kierunek poszczególnych warstw może być zdefiniowany w oparciu o elementy geometryczne modelu.
Wyswietlone kryteria zniszczenia materiału.
Szczegółowa analiza warstw w wybranym punkcie modelu.