ANSYS 19

Next-Generation Pervasive Engineering Simulation

Równolegle z narastającą integracją świata cyfrowego z fizycznym, produkty stają się coraz bardziej złożone. Firmy są pod presją, aby wdrażać innowacje, obniżać koszty, a zarazem zwiększać ich jakość i eliminować ryzyko. Oczekują od inżynierów rozwiązania problemów, które wydają się nie do rozwiązania przy użyciu obecnej technologii.

ANSYS 19 pozwala wszystkim inżynierom opanować złożoność i zwiększyć wydajność w celu zwiększenia produktywności. Najnowsza wersja oprogramowania oferuje wiodące rozwiązania z zakresu inżynierskich symulacji oraz zawiera narzędzia, które zwiększają niezawodność, wydajność, szybkość i doświadczenie użytkownika. Nowe możliwości pozwalają na uzyskanie dokładnych wyników dla przypadków, które kiedyś były trudne lub niemożliwe do zamodelowania. Użytkownicy z małym doświadczeniem mogą teraz szybko skorzystać z uproszczonych, zautomatyzowanych narzędzi, aby optymalizować swoje produkty.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami ANSYS 19.

3D Design

ANSYS 19 oferuje ANSYS Discovery, nową rodzinę produktów 3D Design, która zawiera ANSYS Discovery Live – pierwsze środowisko do symulacji w czasie rzeczywistym. Te produkty są stworzone, aby umożliwiać wszystkim inżynierom eksplorację ich projektów i koncepcji z pogłębioną wiedzą i większą pewnością, przed walidacją w bardziej zaawansowanych solwerach. Możliwości modelowania CAD w ANSYS Discovery SpaceClaim są teraz wzbogacone o konfiguracje złożeń i widoki rozstrzelone. ANSYS Discovery AIM bazuje na topologii optymalizacji, co pozwala użytkownikom obserwować na żywo postęp w kolejnych krokach rozwiązywania i podejmować szybsze, lepsze decyzje. I w końcu, Discovery Live rozszerza rodzaje wejściowych warunków brzegowych i widoków, które użytkownicy mają do dyspozycji, utrzymując tym samym prostotę środowiska do symulacji w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej.

Electromagnetics

ANSYS 19 daje użytkownikom doskonałe możliwości do projektowania bezprzewodowych, autonomicznych i elektrycznych technologii. Nowe funkcje zawierają analizy skutecznej powierzchni odbicia fal radarowych, zintegrowane analizy elektro-termiczne, zestawy projektowe innowacyjnych maszyn elektrycznych oraz poprawioną wygodę użytkownika ze wszystkich dziedzin symulacji elektromagnetycznych. ANSYS 19 oferuje również dokładną, zautomatyzowaną, łatwą, interdyscyplinarną pracę, która pozwoli na inżynierskie innowacje prześcigające Państwa konkurencję.

Dowiedz się więcej.

Embedded Software

ANSYS 19 dostarcza nowe funkcjonalności m.in. multi-rate applications design capabilities, wzbogacone projektowanie interakcji człowiek-maszyna (HMI), które spełniają normy ARINC 661 i są kwalifikowalne do ISO 26262 i DO-178C. ANSYS 19 umożliwia analizę architektur i projektowanie złożonych systemów dla programistów/deweloperów awioniki i motoryzacyjnych.

Dowiedz się więcej.

Fluids

Za pomocą ANSYS 19 każdy inżynier może tworzyć lepsze, dokładniejsze symulacje CFD. Inżynierowie znacząco skorzystają z kolejnych ulepszeń w automatyzacji i efektywności wykorzystana oprogramowania. Dodatkowo, ANSYS 19 zawiera nowe funkcje, które pozwalają inżynierom rozwiązywać trudne zagadnienia CFD z większą dokładnością niż wcześniej, w szczególności zagadnienia, które do tej pory były za trudne lub czasochłonne do symulacji. ANSYS 19 przedstawia ANSYS Chemkin Enterprise dla szybkich, dokładnych symulacji spalania z jednoczesnym przepływem płynów.

Dowiedz się więcej.

Semiconductors

Aplikacje nowej generacji do zastosowań motoryzacyjnych, mobilnych i wysokowydajnych wymagają stosowania zaawansowanych układów w chipach, które są większe, szybsze i bardziej złożone. ANSYS 19 dostarcza kompleksową platformę symulacyjną z dużymi zbiorami danych, która jednocześnie rozwiązuje różne atrybuty projektu, takie jak poziom szumów, właściwości termiczne, niezawodność i wydajność w całym spektrum układów, pakietów i systemów, aby przyspieszyć sukces produktu.

Dowiedz się więcej.

Structures

ANSYS Mechanical jest teraz jeszcze potężniejszy wraz z ulepszeniami, które zwiększają produktywność inżynierów we wszystkich branżach i na wszystkich szczeblach. Użytkownicy korzystający z ANSYS 19 mają do dyspozycji szybsze solwery i mogą korzystać ze zwiększonej dostępności rdzeni obliczeniowych w ANSYS Mechanical Pro, ANSYS Mechanical Premium i ANSYS Mechanical Enterprise.

Dowiedz się więcej.

Systems

ANSYS 19 oferuje potężne możliwości w dwóch ważnych dziedzinach: symulacji systemów do projektowania i wdrażania zarządzania bateriami oraz analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego dla wszystkich branż o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa. Dodaliśmy rozszerzone funkcje i możliwości w ANSYS 19, dzięki czemu można łatwo modelować cały projekt systemu zarządzania bateriami, od fizyki 3D po oprogramowanie wbudowane. Z ANSYS Simplorer możesz także symulować i testować cały system. ANSYS 19 rozszerza analizę bezpieczeństwa funkcjonalnego w różnych branżach. Możesz teraz korzystać z ANSYS Medini do analizowania aplikacji poza przemysłem motoryzacyjnym, w tym profili lotniczych w przemyśle lotniczym, obronnym, kolejowym, nuklearnym i innych branżach o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa. Profile te są używane w celu dostosowania do określonych branżowych norm bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej.