ANSYS Workbench 18

Najnowsza wersja pakietu ANSYS Workbench 18 jest już dostęna.

Premiera nowej wersji pakietu ANSYS Workbench 18 połączona była z webexem „Pervasive Engineering Simulation” organizowanym przez firmę ANSYS. W trakcie prezentacji omówione zostały następujące tematy:

  • Zastosowanie analizy parametrycznej na wczesnym etapie projektowania w celu obniżenia kosztów,
  • Zastosowanie wirtualnych prototypów na potrzeby testów wariantowych,
  • Zastosowanie rozwiązań Digital Twin w celu zwiększenie wydajności oraz ograniczenia nieplanowanych przestojów.

Osoby, które nie miały okazji oglądać webex’u, zapraszamy do obejrzenia nagrań.

Nagranie webex