ANSYS Mechanical

Czas trwania

 1 – 2 dni

Koszt

 Szkolenia grupowe – grafik
Szkolenia na zamówienie – wycena indywidualna

 Program szkolenia

  • Definicja warunków brzegowych
  • Definicja modelu i ustawienia solwera
  • Wprowadzenie do analiz nieliniowych
  • Wprowadzenie do modelowania kontaktów
  • Analiza wyników

Formularz zgłoszeniowy

na szkolenia grupowe

ZAPISY