Healthcare

Symulacje urządzeń medycznych

Projektowanie i wytwarzanie urządzeń medycznych wymaga szczególnej uwagi, tak żeby nowy sprzęt spełniał normy oraz był bezpieczny i przyjazny pacjentowi. Nawet najmniejszy błąd może dużo kosztować. Wykorzystanie symulacji numerycznej w procesie projektowania i rozwoju urządzeń medycznych pozwala przewidzieć i wyeliminować niebezpieczne sytuacje, podnieść innowacyjność sprzętu oraz skrócić czas projektowania, prototypowania i certyfikowania.

Niezwodne urządzenie medyczne to większa szansa na uratowanie życia. Testy kliniczne nie zawsze pozwalają na sprawdzenie pracy urządzenia w każdych warunkach. Pomocna tutaj jest symulacja numeryczna. Inżynierowie wykorzystując możliwość wirtualnego prototypowania mogą sprawdzić pracę urządzenia w warunkach niemożliwych do przetestowania eksperymentalnie.

Agencja FDA oficjalnie zaleca oprogramowanie ANSYS jako wspomaganie projektowania urządzeń medycznych.

Segmenty

Kardiologia

Wszczepialne urządzenia sercowo – naczyniowe jak stenty, cewki, sztuczne zastawki, rozruszniki serca muszą spełniać rygorystyczne wymogi norm. Pomocne w procesie projektowania tych urządzeń jest zrozumienie hemodynamiki oraz interakcji pomiędzy płynem a strukturą. Oprogramowanie ANSYS umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych symulacji uwzględniających sprzężenie struktura – płyn (Fluid – Structure Interaction) wspomagając inżynierów na każdym etapie pracy.

Ortopedia

Wraz ze wzrostem średniej długości życia naukowcy zajmujący się ortopedią wydłużają żywotność implantów stawów oraz opracowują innowacyjne terapie wymiany zwyrodniałych bioder, kolan, ramion i kręgosłupa. Firmy odnoszące sukcesy inwestują intensywnie w symulacje numeryczne, aby opracować jak najlepszy projekt, zapewniając jednocześnie wysoką niezawodność produktu.

Diagnostyka

Symulacje numeryczne są doskonałym narzędziem do optymalizacji urządzeń diagnostycznym. Dzięki zaawansowanych technikom symulacji urządzenia te stają się mniejsze, dokładniejsze i prostsze w użyciu.

Zastosowania

Postępująca globalizacja

Dzięki postępującej globalizacji, kraje mniej uprzemysłowione mają dostęp do najnowszej technologii. Wykorzystanie symulacji daje możliwość łatwego dostosowania globalnych rozwiązań do lokalnych potrzeb.

Rentowna medycyna

Wykorzystanie symulacji numerycznej przez firmy produkujące sprzęt medyczny pozwala zredukować proces prototypowania, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów wprowadzenia nowego produktu. Produkt staje się tańczy i bardziej konkurencyjny, a jednocześnie jest opłacalny.

Wysoka niezawodność

Produkty medyczne muszą sprostać coraz to bardziej rygorystycznym normom. Możliwość wirtualnego prototypowania w środowisku ANSYS pozwala nie tylko spełnić wymagania norm, ale zapewnić niezawodność pracy w każdej sytuacji przez cały okres użytkowania urządzenia.

Większa innowacyjność

Rosnące zapotrzebowanie na tańszy sprzęt medyczny wymusza na producentach dostarczanie bardziej innowacyjnych produktów. Dzięki technologii symulacji numerycznej możliwe staje się wirtualne testowanie wielu wariantów urządzenia, dzięki czemu nowy produkt będzie o krok przed konkurencją.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy

Top