Industrial Equipment and Rotating Machinery

Urządzenia przemysłowe i maszyny wirnikowe

Globalne trendy oraz presja rynku, sprawiają, że zarówno urządzenia przemysłowe, jak i maszyny wirnikowe wymagają ciągłych ulepszeń, z naciskiem na podnoszenie sprawności, niezawodności i żywotności, przy niższych kosztach i krótszym cyklu wdrożenia na rynek.

Maszyny wirnikowe o wysokiej sprawności pozawalają obniżyć emisje CO2, ale dla urządzeń, gdzie występuje spalanie, istotne są również poziomy emisji NOx, SOx, niedopalonych węglowodorów oraz sadzy. Biorąc pod uwagę coraz bardziej elastyczną pracę jakiej oczekuje się od tych urządzeń, działanie na różnych paliwach oraz oczekiwaną wysoką sprawność przy częściowym obciążeniu, coraz trudniej spełnić zaostrzające się normy emisji.

Branże

Sprężanie i tłoczenie gazów

Obniżenie poboru mocy jest istotnym wyzwaniem dla dostawców maszyn turbinowych dla branży motoryzacyjnej, chemii procesowej, wydobycia oraz HVAC. Kompresory, turbiny, pompy oraz wentylatory o wysokiej sprawności, pozwalają obniżyć pobór mocy i tym samym koszty eksploatacji.

Maszyny hydrauliczne

Sprawność, elastyczność pracy oraz niezawodność są krytycznymi kwestiami dla wszystkich maszyn hydraulicznych. Dla turbin, wymagana jest wysoka sprawność oraz szeroki zakres pracy. Podobne są wymagania dla pomp, przetworników momentu obrotowego czy pędników dla zastosowań morskich, w tym śrub.

Cieplne maszyny turbinowe

Z punktu widzenia utrzymania oraz ekonomii, obniżenie spalania jest kluczowym wymogiem dla większości silników lotniczych, systemów zasilania zewnętrznego, turbin gazowych i parowych. Niskie emisje, zarówno CO2 jak i pozostałych związków, są dobrą odpowiedzią na społeczne oczekiwania oraz zaostrzające się regulacje.

Wirniki turbin wiatrowych oraz śmigła samolotów

Kluczową cechą wirników turbin wiatrowych, śmigieł lotniczych jest brak nakierowania przepływu, co wynika z niskiego współczynnika wypełnienia. Z tego powodu, istotnymi wymaganiami stają się odpowiednia sprawność i wydajność w szerokim zakresie kątów napływu. Niezawodność i bezpieczeństwo również mają ogromne znaczenie, co wynika ze specyfiki zastosowań.

Zastosowania

Obniżenie spalania, wzrost sprawności urządzeń

Aby obniżyć spalanie oraz podnieść sprawność urządzeń przemysłowych, projektanci badają wszystkie komponenty oraz kwestie, które mogą wpływać na osiągi urządzenia: efekty aero- i hydrodynamiczne, cieplne, mechaniczne i dynamiczne; występujące w turbinach, kompresorach, komorach spalania.

Poprawa trwałości i niezawodności

Występowanie wysokich temperatur może skrócić czas życia produktu, odpowiednie strategie rozprowadzania ciepła, pozawalają zniwelować te negatywne efekty.

Obniżenie emisji

Obniżanie emisji CO2, wymaga podnoszenia sprawności, co z kolei często wiąże się z podnoszeniem temperatury spalania. To z kolei negatywnie odbija się na emisjach innych związków jak NOx. Wykorzystanie symulacji pozwala pogodzić te cele.

Szerszy zakres warunków pracy urządzeń

Branża urządzeń przemysłowych dąży do coraz agresywniejszego wykorzystania maszyn turbinowych. Wiąże się to z coraz szerszymi zakresami pracy urządzeń, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności i małym spadku wydajności.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy

Top