High-Tech

Przemysł przetwórczy, Inżynieria chemiczna i procesowa

Popularyzacja inteligentnych produktów wymaga od inżynierów ulepszania urządzeń elektronicznych przy zwróceniu szczególnej uwagi na redukcję kosztów, obniżenie zapotrzebowania na energię i zwiększenie wydajności.

Dzisiejsze inteligentne produkty zawierają złożone systemy elektroniczne, które wymagają bezbłędnej pracy w rzeczywistym świecie. Miniaturyzacja urządzeń, obsługa wielu technologii bezprzewodowych, szybsze przesyłanie danych i wydłużenie żywotności baterii wymaga przeprowadzenia złożonych analiz. Rozwiązania do projektowania produktów elektronicznych od firmy ANSYS pozwalają inżynierom na szybszą identyfikację idealnego rozwiązania tych często konkurencyjnych wymagań.

Sektor

Rozwiązania mobilne

Inżynierowi zaangażowani w projektowanie rozwiązań mobilnych i telekomunikacyjnych skupiają się nad optymalizacją wielkości, wydajności i czasu pracy na baterii zapewniając jednocześnie wygodę użytkowania.

Elektronika użytkowa

Niezależnie od tego, czy chodzi o projektowanie czujników obrazu o wysokiej rozdzielczości do aparatów cyfrowych, czy o wydajne procesory graficzne umożliwiające uzyskanie realistyczne wrażenia w grach, firmy produkujące elektronikę użytkową skupiają się na obniżaniu kosztów, integracji funkcji, zwiększaniu niezawodności produktu i skróceniu czasu wprowadzania na rynek.

Sprzęt komunikacyjny i sieciowy

Urządzenia podłączone do internetu generują znaczną ilość danych, które muszą być przechowywane, dostępne i przetwarzane z dużą szybkością. Potrzeba dostępu do danych wymaga niezawodnego i wydajnego dostarczania danych o dużej przepustowości.

Przechowywanie i chmura

Technologie przechowywania i chmury są integralną częścią naszego cyfrowego życia i są możliwe dzięki oprogramowaniu do symulacji elektroniki.

Zastosowanie

Projektowanie niezawodnych bezprzewodowych systemów komunikacji

Systemy komunikacji bezprzewodowej zasilają rewolucję inteligentnych produktów. Dzisiejsze smartfony i urządzenia sieciowe obsługują wiele technologii bezprzewodowych, takich jak Bluetooth, Wi-Fi i LTE. Aktualny poziom integracji wymaga od inżynierów podjęcia kroków w celu złagodzenia problemów związanych z kompatybilnością i interferencją elektromagnetyczną (EMI/EMC), a także problemów termicznych.

Optymalizacja zużycia energii, wydajności i kosztów

W wyścigu, aby dostarczyć niedrogie, wydajne, energooszczędne produkty elektroniczne i półprzewodnikowe w odpowiednim czasie, inżynierowie stosują metodologię projektowania układów scalonych (CPS), która pozwala na wspólną analizę i optymalizację całego systemu.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy

Top