Energy / Symkom

Energy

Symulacje, modelowanie i analiza rozwiązań dla energetyki

Rosnące globalne zapotrzebowanie na niezawodne dostawy energii w atrakcyjnej cenie, połączone ze wzrastającymi wymaganiami środowiskowymi, sprawiły, że energetyka znalazła się w centrum uwagi. Regulatorzy wywierają na firmy presję by udoskonalić istniejące technologie, zwiększać sprawność procesów i rozwijać nowe rozwiązania, które pozwolą zbilansować zapotrzebowanie, koszty i kwestie środowiskowe.

Stosowanie symulacji inżynierskich we wczesnych fazach rozwoju produktu, pozwala ocenić nowe rozwiązania, szybciej, częściej i taniej, w porównaniu do tradycyjnych metod prototypowania i testowania.

Projekty w branży energetycznej mają wiele obszarów, w których zastosowanie wysokiej jakości oprogramowania do symulacji inżynierskich, przynosi świetne rezultaty. Firma ANSYS posiada ugruntowaną pozycję lidera w branży energetycznej i pokrewnych. Jej rozwiązania są wykorzystywane w projektach związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i konsumpcją energii, włączając sektor odnawialnych źródeł energii i konwencjonalny, jak również w projektach związanych z podnoszeniem sprawności procesów. Wyzwania do jakich rozwiązania wykorzystywane jest oprogramowanie ANSYS to między innymi: redukcja i kontrola emisji zanieczyszczeń, obniżenie i wychwyt emisji CO2, podnoszenie sprawności, obniżanie masy opakowań, rozwój nowych paliw oraz wypełnianie coraz bardziej restrykcyjnych regulacji prawnych.

Segmenty

Energetyka konwencjonalna

Pomimo iż udział węgla jako surowca energetycznego jest różny w różnych częściach świata, jest to i pozostanie jeszcze przez jakiś czas istotną częścią globalnego miksu energetycznego. W Polsce nadal ok 80 % energii elektrycznej powstaje w konwencjonalnych elektrowniach pracujących na węglu. Łatwa dostępność i relatywnie niska cena, powodują, że węgiel jest wciąż jest jednym z głównych surowców na świecie.

Ochrona środowiska

Ochrona i poprawa stanu środowiska, wymagają nowych rozwiązań, które wpisują się w trend zielonych technologii. Zaostrzające się normy emisji stanowią mocny impuls do zmian, jednocześnie wywierają presję na firmy wielu branż.

Energia atomowa

Od początku działalności, ponad 40 lat temu, ANSYS rozwija narzędzia, które dobrze odpowiadają na potrzeby przemysłu energetyki atomowej, w tym kwestie spełnienia norm i wytycznych globalnego rynku.

Wydobycie

Światowe zapotrzebowanie na ropę i gaz przekładają się na zwiększoną produkcję w małych, odległych polach; głębszych rezerwuarach w Arktyce i źródłach niekonwencjonalnych. Produkcja z tych źródeł to wyzwania, gdzie aby zwiększyć produkcję oraz obniżyć CAPEX i OPEX wymagane jest użycie zaawansowanych technologii.

Wytwarzanie

W czasie wzrostu zapotrzebowania na energię z różnych źródeł, zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych, jak również zaostrzających się norm emisji, sektor wytwarzania wykonał postęp w zakresie ochrony środowiska, dobrze odpowiadając na zwiększone zapotrzebowanie rynku.

Energetyka odnawialna

Termin energetyka odnawialna zawiera w sobie spektrum różnorodnych technologii, które bazują na naturalnych źródłach energii. Poczynając od biomasy, przez wodę, wiatr, ogniwa PV, elektrownie pływowe i geotermalne, energetyka odnawialna odgrywa coraz istotniejszą rolę w światowym miksie energetycznym. Zarówno wytwórcy, jak i odbiorcy, starają się zminimalizować swój wpływ na środowisko, nadal mając na uwadze koszty i wydajność procesów.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy

Top