Podczas ostatniej ANSYS Symkom Conference 2019 mieliśmy okazję dowiedzieć się nieco więcej na temat funkcji własnych użytkownika.

Profesor Jacek Smołka z Politechniki Śląskiej przybliżył nam niektóre funkcjonalności UDF, dzięki którym możemy sprawić, że nasze obliczenia będą jeszcze dokładniejsze, a ich dane wejściowe będą jeszcze bardziej odpowiadały rzeczywistym.

Funkcje użytkownika (UDF) w programie Fluent umożliwiają rozszerzenie podstawowych możliwości oprogramowania poprzez kod napisany w języku C. Za pomocą funkcji UDF można dodać proste funkcjonalności takie jak definicja warunków brzegowych czy właściwości materiałowych ale również możemy dodawać bardziej skomplikowane modele fizyczne lub wykorzystać je do automatyzacji pracy w programie.

Szereg modeli obecnie dostępnych w programie Fluent kiedyś było realizowanych właśnie przez UDF’y np. model nierównowagowej wymiany ciepła czy warunek brzegowy degassing.

Typowe zastosowania funkcji UDF to:

Definicja warunków brzegowych

Definicja  własności materiałowych

Modyfikacja równań  transportu poprzez dodanie członów źródłowych,

Dodanie dodatkowych równań transportu i modyfikacja ich członów

Rozszerzenie możliwości analizy wyników

Definicja ruchomej siatki

Modyfikacja istniejących modeli dostępnych we Fluencie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat User Defined Functions w programie ANSYS Fluent, koniecznie odwiedź stronę fluentudfs.com. Znajdziesz tam informacje na temat szkoleń, oraz
darmowe materiały do pobrania.