Szkolenie Design Modeler

Design Modeler jest jednym z dwóch programów do pracy z geometrią oferowanych przez ANSYS’a. Umożliwia zarówno tworzenie geometrii od podstaw jak i sprawną modyfikacje geometrii zaimportowanych z innych środowisk CAD’owskich. Metodyka pracy oparta jest na drzewie histori tzw. „history based modeling” znany z większości popularnych systemów CAD.

Czas trwania

 1 dzień

Koszt

 Szkolenia grupowe – grafik
Szkolenia na zamówienie – wycena indywidualna

 Program szkolenia

  • Metodyka pracy w programie Design Modeler
  • Cztery główne funkcje programu
  • Kontrola wymiarów i parametryzacja
  • Funkcje specyficzne dla CFD i FEM
  • Inżynieria odwrotna

Formularz zgłoszeniowy

na szkolenia grupowe

 ZAPISY
Top