Szkolenie ANSYS Mechanical

Funkcjonalność środowiska ANSYS Mechanical pokrywa kompleksowo zapotrzebowanie związane z analizami mechanicznymi. Od prostych obciążeń statycznych, przez dynamikę liniową aż po w pełni nieliniowe analizy w czasie.

Czas trwania

 1 – 2 dni

Koszt

 Szkolenia grupowe – grafik
Szkolenia na zamówienie – wycena indywidualna

 Program szkolenia

  • Definicja warunków brzegowych
  • Definicja modelu i ustawienia solwera
  • Wprowadzenie do analiz nieliniowych
  • Wprowadzenie do modelowania kontaktów
  • Analiza wyników

Formularz zgłoszeniowy

na szkolenia grupowe

ZAPISY
Top