Symulacja komputerowa turbulencji, przepływów wielofazowych, ruchomych geometrii, siatek dynamicznych, parametryzacji, a także mieszania materiałów sypkich – to kwestie, które zostaną omówione podczas najnowszych szkoleń “Mieszalniki 360”.

Dlaczego 360? Ponieważ szkolenie ma charakter przekrojowy. Omówionych zostanie wiele zagadnień związanych z metodami mieszania i czasem prowadzonego procesu.

Uczestnicy poznają szereg podejść pozwalających zbudować model numeryczny zarówno pod kątem uproszczonych metod inżynierskich jak i rozbudowanych modeli wielofazowych.

Dlaczego warto zapisać się na szkolenie z symulacji mieszalników?

Program został opracowany ściśle pod kątem osób, które pracują z mieszalnikami. W programie jest 5 modułów, a zajęcia poprowadzi 3 ekspertów z zakresu symulacji komputerowej.

Uczestnik szkolenia:

  • zyska praktyczną i przekładającą się na poprawę wyników wiedzę przydatną w pracy przy projektach związanych z procesami mieszania

  • nauczy się weryfikować efektywność proponowanych rozwiązań przed etapem prototypowania

  • wyćwiczy umiejętności w zakresie symulacji turbulencji, przepływów wielofazowych, ruchomych geometrii, siatek dynamicznych, parametryzacji

  • zdobędzie wiedzę w jaki sposób lepiej prezentować wyniki swoich prac przełożonym i klientom (wiarygodne wizualizacje)

Dla kogo jest szkolenie Mieszalniki 360?

Zajęcia kierowane są do osób, które na co dzień pracują z mieszalnikami. Zwłaszcza do projektantów mieszalników, inżynierów procesów i pracowników działów badań i rozwoju. Aby osiągnąć satysfakcjonujące wyniki po zajęciach, warto aby uczestnik potrafił w stopniu podstawowym obsługiwać oprogramowanie Ansys.

Szkolenie rozpoczyna się już 6 czerwca. Szczegóły uczestnictwa i agenda dostępne są na tej stronie.

Dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na dedykowanej stronie. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie znajdującego się tam formularza rejestracyjnego.