O projektowaniu bezpiecznych pojazdów autonomicznych, symulacjach komputerowych zjawisk cieplno-przepływowych oraz rozpoczynaniu kariery pracując zdalnie. To tematy, na które będziemy mówić podczas prezentacji i dyskusji, na najbliższych 3 konferencjach, których mamy zaszczyt być partnerami.

Symulacje komputerowe mają zastosowanie w niemal każdej dziedzinie nauk przyrodniczych. Są niezbędne do efektywnej pracy przy projektach inżynieryjnych. Pozwalają na poprawę wydajności procesu, minimalizację strat, walidację pomysłów przed produkcją prototypów. Bardzo chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami. Zwłaszcza na uczelniach, gdzie dla większości inżynierów zaczyna się przygoda z modelowaniem numerycznym.

Konferencja online Młodzi w Energetyce

Politechnika Wrocławska

9-11 grudnia 2020 r.

Piotr Buliński – nasz specjalista od analiz przepływowych – przedstawi prezentację i odpowie na pytania dotyczące możliwości modelowania zjawisk cieplno-przepływowych z wykorzystaniem oprogramowania Ansys. 

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Mechaniczno Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.

Jego celem jest zaprezentowanie wyników badań młodych naukowców, a także umożliwienie nawiązania kontaktów naukowych czy zawodowych z przedstawicielami innych uczelni oraz firm.

Environmental Protection and Energy Conference 2020 

Politechnika Śląska w Gliwicach

11 grudnia 2020 r.

Podczas tej konferencji Piotr Buliński również podzieli się wiedzą z zakresu modelowania numerycznego zjawisk cieplno-przepływowych. 

Całe wydarzenie jest skierowane do badaczy, młodych naukowców i studentów, którzy chcą zaprezentować swoje doświadczenie naukowe i poszerzać wiedzę w dziedzinie energetyki. To międzynarodowe spotkanie ma służyć wymianie informacji z zakresu m.in. ochrony gleb, powietrza i wody, a także utylizacji odpadów i odnawialnych źródeł energii. 

Organizatorem jest Politechnika Śląska w Gliwicach. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

X Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów “Inżynier XXI wieku”

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

11 grudnia 2020 r.

Osoby zainteresowane zagadnieniami: automatyki, mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki oraz zarządzaniem i inżynierią produkcji na pewno zaciekawi program tego wydarzenia. Podczas niego dr inż. Maciej Ginalski wystąpi z prezentacją pt. “Projektowanie pojazdów autonomicznych pod kątem bezpieczeństwa”. Weźmie także udział w panelu dyskusyjnym „Jak rozpocząć swoją karierę pracując zdalnie”. 

Organizatorem spotkania jest Koło Naukowe “Inżynier XXI wieku “ – członek naszego programu Ansys Academic. Patronat sprawuje Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, a wydarzenie dofinansowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Serdecznie dziękujemy za możliwość współtworzenia tak wyjątkowych wydarzeń!