Kreatywne podejście do inżynierii, otwartość na współpracę i praktyczne zastosowanie wiedzy – to najważniejsze, czego potrzebują uczestnicy nowego konkursu organizowanego wspólnie przez Symkom i Wydział Energetyki i Paliw AGH. Zapraszamy do udziału w Symkatonie!

Celem konkursu jest promowanie innowacyjności w inżynierii. Liczy się połączenie możliwości, jakie daje wykorzystanie symulacji komputerowych z pomysłowością umożliwiającą rozwiązanie konkretnego zadania. A wszystko w niewielkich zespołach, aby ich członkowie mogli wspólnie opracować zadania, które przed nimi postawi jury. Nagrodami w konkursie są m.in. pieniądze, które laureaci będą mogli poświęcić na swój rozwój naukowy, nagrody rzeczowe oraz szkolenia z symulacji komputerowych.

Zasady udziału w Symkatonie

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie realizowanym zdalnie, do zaprojektowania będzie mieszadło, którego działanie zostanie sprawdzone w laboratorium znajdującym się na wydziale WEiP AGH. Zgłoszenia wraz z projektem można nadsyłać do 9 września 2022 r.

Do drugiego etapu zostanie zaproszonych 5 drużyn, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w zadaniu pierwszym. Przedmiot zadania jest tajemnicą, zostanie wyjawiony, dopiero w dniach, w których odbędzie się drugi etap, czyli 29 i 30 września.

Do konkursu zaproszeni są wszyscy studenci studiów inżynierskich i magisterskich. Wystarczy dobrać się w 2-3 osobowy zespół, przesłać zgłoszenie poprzez stronę: i… działać!

Zarejestruj się i dowiedz więcej na temat Symkatonu! Informacje znajdziesz na tej stronie.