Program Gambit pomimo, że już nie rozwijany i nie dostępny w standardowej ofercie handlowej ANSYS’a, jest ciągle wykorzystywany przez niektórych użytkowników. Pomimo upływu lat i postępu w zakresie algorytmów siatkowania, szereg cech programu Gambita jest cały czas cenionych i pozostało niezastąpionych.

Czas trwania 1 dzień
Koszt 600 zł/os. (szkolenie grupowe) grafikszkolenie na zamówienie – wycena indywidualna
Program szkolenia
  • Praca z geometrią – top to bottom, bottop – up
  • Generacja siatek – algorytmy siatkowania
  • Lokalna kontrola gęstości siatki
  • Funkcje zaawansowane kontroli siatki
  • Metodyka generacji siatki na potrzeby symulacji