ANSYS Mechanical Pro – podstawowa licencja mechaniczna pozwalająca na analizy statyczne z kontaktami oraz uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej o raz efektów termicznych. Dodatkowo licencja ta jest wyposażona w moduł do analiz zmęczeniowych.

Przykładowowe analizy

Analiza drgań platformy wiertniczej.