ANSYS Mechanical Premium pozwala na przeprowadzenie większości analiz strukturalnych takich jak wyznaczenie naprężeń, rozkładu pola temperatury, analiza modalna. Solver pozwala na modelowanie zarówno w liniowym jak i nieliniowym zakresie. Pełny wykaz możliwości solvera w wersji Premium znajduje się tutaj.

Dodatkowo licencja ANSYS Mechanical Premium zawiera moduł do analiz Rigid Body Dynamics (RBD) oraz do analiz zmęczeniowych (ANSYS Fatigue).

Przykładowowe analizy

Analiza drgań platformy wiertniczej.