ANSYS Mechanical Enterprise jest najbardziej zaawansowaną i wszechstronną licencją do analiz mechanicznych. Oprócz solvera mechanicznego, dostarcza ona wszelkie narzędzia do kompleksowego przeprowadzenia analizy numerycznej: od przygotowania geometrii, aż po optymalizację konstrukcji. Wszystkie narzędzia dostarczane w ramach licencji ANSYS Mechanical Enterprise są zintegrowane z platformą ANSYS Workbench, co przekłada się na wydajne i efektywne zarządzanie projektem.

Zawartość licencji ANSYS Mechanical Enterprise

Licencja ANSYS Mechanical Enterprise zawiera wszystkie narzędzia potrzebne inżynierowi do przeprowadzenia analizy mechanicznej. W skład licencji wchodzą:

 • ANSYS Mechanical – solver mechaniczny
  Solver mechaniczny oferowany w ramach licencji ANSYS Mechanical Enterprise zawiera pełne portfolio opcji i możliwości oferowanych do tej pory przez firmę ANSYS w zakresie analiz mechanicznych. Pozwala na przeprowadzanie zarówno liniowych jak i w pełni nieliniowych analiz z uwzględnieniem efektów termicznych, akustycznych, zmęczeniowych, dynamicznych i wiele innych. Pełny wykaz możliwości solvera w wersji Enterprise znajduje się tutaj.
 • ANSYS SpaceClaim
  Zaawansowany program do przygotowania geometrii. Dzięki ogromnym możliwościom ANSYS SpaceClaim pozwala zarówno na stworzenie geometrii od zera, jak również na wczytanie geometrii z większości popularnych systemów CAD i dostosowanie jej pod analizę numeryczną.
 • ACT – ANSYS Customization Toolkit
  Pakiet narzędzi pozwalający na dopasowanie środowiska ANSYS Workbench, ANSYS Mechanical do własnych, specjalistycznych zastosowań, tak żeby proces analizy był jeszcze prostszy i szybszy?
 • ANSYS DesignExplorer
  Pakiet narzędzi pozwalających na przeprowadzenie zawansowanej analizy optymalizacyjnej.
 • ANSYS Explicit STR
  Dodatkowy solver pozwalający na przeprowadzanie analiz szybko zmiennych w czasie, takich jak na przykład upadki, zderzenia, wybuchy, itp.
 • ANSYS Composite PrepPost –ACP
  Dodatkowy moduł pozwalający na łatwą definicję materiałów kompozytowych, uwzględniając kierunkowość włókien poszczególnych warstw, wypełniacze, łączenia kompozytu z inną strukturą.
 • AQWA
  Pakiet narzędzi pozwalający na analizę obiektów w środowisku wodnym/morskim poddanych obciążeniom wynikającym z fal i wiatru.
 • ANSYS Rigid Body Dynamics – RDB
  Dodatkowy moduł pozwalający na analizę Dynamiki Ciał Sztywnych (Rigid Body Dynamics – RDB). Analizę RDB można łączyć z pełną analizą mechaniczną.
 • Fatigue Module
  Moduł pozwalający na przeprowadzenie analizy zmęczeniowej.

Przykładowowe analizy

Analiza drgań platformy wiertniczej.