ANSYS SIMPLORER

ANSYS Simplorer to platforma do modelowania, symulacji oraz analizy wirtualnych prototypów. Program umożliwia weryfikację oraz optymalizację produktów na wczesnym etapie projektu przy uwzględnieniu wielodomenowej analizy systemowej oraz uwzględnieniu kodu sterowników zarządzających pracą urządzenia. Program oferuje szerokie możliwości modelowania obwodów oraz ścisłą współpracę z produktem ANSYS SCADE do projektowania oprogramowania wbudowanego  oraz solverami numerycznymi ANSYS oferującymi możliwość prowadzenia analiz sprzężonych.

Przykładowowe analizy