ANSYS Q3D Extractor

ANSYS Q3D Extractor to narzędzie do ekstrakcji parametrów pasożytniczych dla ekranów dotykowych, pakietów elektronicznych oraz przekształtników energoelektronicznych. Q3D Extractor pozwala na prowadzenie analiz elektromagnetycznych wymaganych do wyznaczenia rezystancji, indukcyjności, pojemności i przewodności.

Przykładowowe analizy