ANSYS HFSS

ANSYS HFSS to program służący do modelowania zagadnień pola elektromagnetycznego wysokich częstotliwości (np. mikrofale, fale radiowe). Dokładność obliczeń, zaawansowane solvery numeryczne oraz wsparcie dla technologii HPC sprawiają, że program ANSYS HFSS jest przydanym narzędziem dla inżynierów zajmujących się  rozwojem produktów i systemów z zakresu wysokich częstotliwości. ANSYS HFSS oferuje najnowsze solvery oparte o metodzie elementów skończonych, równań całkowych oraz zaawansowane, hybrydowe metody rozwiązywania zagadnień wysokich częstotliwości.

Przykładowowe analizy