ANSYS Electronics Desktop

ANSYS Electronics Desktop to ujednolicone środowisko do prowadzenia analiz elektromagnetycznych, obwodowych oraz systemowych. Środowisko ANSYS Electronics Desktop stanowi uniwersalny Pre/Post procesor dla programów elektromagnetycznych: ANSYS Maxwell, HFSS, Q3D Extractor oraz Simplorer.