Symkom CONFERENCE 2020

Spotkanie Użytkowników Oprogramowania ANSYS

20.11.2020 | bezpłatne wydarzenie on-line

AGENDA KONFERENCJI

Część I

9:30 - 9:40

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników

Leszek Rudniak - CEO Symkom

9:40 - 9:55

Corporate Update Ansys

Piotr Resiak - ANSYS

Krótkie omówienie wizji i strategii firmy Ansys. W jaki sposób postrzegamy naszą misję i kluczowe wartości.
Kilka przykładów z życia naszych klientów.

9:55 - 10:15

Magrail, czyli jak będzie wyglądał transport przyszłości

Przemysław Pączek - CEO Nevomo (wcześniej Hyper Poland)

Nevomo (dawniej: Hyper Poland) pokaże w swojej prezentacji wizję technologii magrail – transportu nowej generacji, opartej o silnik liniowy i lewitację magnetyczną. Magrail będzie etapem pośrednim pomiędzy konwencjonalnym transportem kolejowym a hyperloopem. Wykorzysta istniejącą infrastrukturę kolejową, obniżając koszty i przyspieszając wdrożenie. Umożliwi to osiągnięcie prędkości nawet 550 km/h, dzięki czemu podróż z Warszawy do Wrocławia będzie trwała niewiele ponad godzinę.

10:15 - 10:35

The future of HPC is changing

Dean Fletcher - ANSYS

Join ANSYS Cloud Manager Dean Fletcher as he describes how they are committed to bringing down your hardware barriers, and allowing you to leverage the full power of simulation.

10:35 - 10:50

Nowości w licencjonowaniu oprogramowania ANSYS

Tomasz Kozik - Symkom

Firma Ansys sukcesywnie rozszerza ofertę swoich produktów i możliwości korzystania z nich. Wciąż powiększające się portfolio oprogramowania i zróżnicowane pakiety to lepsze możliwości dopasowania oferty do potrzeb firm i instytucji. Podczas prezentacji przedstawione zostaną sposoby dostosowania licencji do prowadzonych w firmie działań. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów związanych z prowadzeniem projektów i utrzymaniem bądź rozszerzeniem posiadanych już licencji.

9:30 - 9:40

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników

Leszek Rudniak - CEO Symkom

9:40 - 9:55

Corporate Update Ansys

Piotr Resiak - ANSYS

Krótkie omówienie wizji i strategii firmy Ansys. W jaki sposób postrzegamy naszą misję i kluczowe wartości.
Kilka przykładów z życia naszych klientów.

9:55 - 10:15

Magrail, czyli jak będzie wyglądał transport przyszłości

Przemysław Pączek - CEO Nevomo (wcześniej Hyper Poland)

Nevomo (dawniej: Hyper Poland) pokaże w swojej prezentacji wizję technologii magrail – transportu nowej generacji, opartej o silnik liniowy i lewitację magnetyczną. Magrail będzie etapem pośrednim pomiędzy konwencjonalnym transportem kolejowym a hyperloopem. Wykorzysta istniejącą infrastrukturę kolejową, obniżając koszty i przyspieszając wdrożenie. Umożliwi to osiągnięcie prędkości nawet 550 km/h, dzięki czemu podróż z Warszawy do Wrocławia będzie trwała niewiele ponad godzinę.

10:15 - 10:35

The future of HPC is changing

Dean Fletcher - ANSYS

Join ANSYS Cloud Manager Dean Fletcher as he describes how they are committed to bringing down your hardware barriers, and allowing you to leverage the full power of simulation.

10:35 - 10:50

Nowości w licencjonowaniu oprogramowania ANSYS

Tomasz Kozik - Symkom

Firma Ansys sukcesywnie rozszerza ofertę swoich produktów i możliwości korzystania z nich. Wciąż powiększające się portfolio oprogramowania i zróżnicowane pakiety to lepsze możliwości dopasowania oferty do potrzeb firm i instytucji. Podczas prezentacji przedstawione zostaną sposoby dostosowania licencji do prowadzonych w firmie działań. Pozwala to na zminimalizowanie kosztów związanych z prowadzeniem projektów i utrzymaniem bądź rozszerzeniem posiadanych już licencji.

Przerwa

10:50 – 11:00

Część II

Prezentacje przebiegają jednocześnie w dwóch osobnych pokojach. Prosimy kliknąć w wybraną zakładkę z nazwą pokoju.
Bulinski

11:00 - 11:20

Ansys Fluent - możliwości nowej licencji Ansys CFD Pro

Piotr Buliński - Symkom

Nowa licencja Ansys CFD Pro miała swoją aktualizację w lipcu tego roku. Deweloperzy zdecydowali się na wykorzystanie wielu zalet oprogramowania Ansys Aim do wstępnych obliczeń przepływowych, lecz zaimplementowali je w przyjaznym i znanym środowisku Ansys Fluent oraz Ansys Discovery. Na prezentację zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematami związanymi z obecnymi możliwościami oraz planami rozwoju oprogramowania.

11:20 - 12:00

Nowości w oprogramowaniu ANSYS 2020R2 - analizy przepływowe

Adam Piechna, Maciej Szudarek - Symkom

W trakcie prezentacji omówione zostaną najciekawsze nowości związane z analizami przepływowymi wprowadzone w wersji 2020. Szereg usprawnień dotyczy generacji siatek w programie Fluent Meshing, gdzie Ansys kontynuuje rozszerzanie funkcjonalności predefiniowanych szablonów pracy. Zademonstrowane zostaną również nowości związane z solverem Ansys Fluent. Należą do nich m.in.: usprawnienie interfejsu graficznego, rozwinięcie możliwości wykorzystania wyrażeń (expressions) czy wprowadzenie dostępu do bazy parametrów materiałowych Ansys Granta dla użytkowników posiadających odpowiednią licencję. Nie zabraknie tematów związanych z usprawnieniem modelowania przepływów wielofazowych albo predefiniowanymi zestawami ustawień zwiększającymi stabilność rozwiązywanych równań.

12:00 - 12:30

Chemkin-Pro + Fluent: modelowanie przepływów z reakcjami chemicznymi

Leszek Rudniak - CEO Symkom

Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) w inżynierii chemicznej i procesowej w wielu sytuacji prowadzi do uzyskania znacznych oszczędności. Umożliwia to inżynierom procesowym znacznie pełniejsze zrozumienie zjawisk zachodzących w poszczególnych aparatach będących elementami instalacji przemysłowych. W rezultacie wiodące firmy z tej branży inwestują znaczne środki w szkolenie i wyposażenie swoich specjalistów w oprogramowanie CFD. Pozwala to na poprawę wydajności procesów związanych przepływem płynu, transportem ciepła i masy. Ostatnie postępy w dziedzinie CFD umożliwiły użytkownikom analizowanie zagadnień związanych z przepływem o coraz większej złożoności, takich jak te dotyczące przepływów wielofazowych, mieszania oraz zjawisk z nimi powiązanych, w tym reakcji chemicznych w urządzeniach o skomplikowanej konstrukcji.

12:30 - 13:00

Festiwal filmowy w ANSYS Fluent - model Eulerian Wall Film (modelowanie filmu wodnego)

Maciej Szudarek - Symkom

Sukces projektu, który obejmuje przepływy wielofazowe, zależy przede wszystkim od dokładnego przewidzenia interakcji mechanicznych, termicznych i chemicznych między fazami. Ponieważ są to procesy trudno mierzalne, inżynierowie w dużej mierze polegają na modelowaniu, aby poprawić wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń oraz procesów. Oprogramowanie Ansys Fluent obejmuje większość modeli fizycznych wymaganych do opisu przepływów wielofazowych. Jednym z nich jest omawiany w trakcie prezentacji model Eulerian Wall Film, który pozwala modelować tworzenie i przemieszczanie się cienkich warstw płynu na powierzchniach. Jest to model rozbudowany zarówno pod kątem termodynamiki, jak i możliwości współpracy z innymi modelami wielofazowymi – Discrete Particle Model, Eulerian czy Volume of Fluid.

Przerwa

13:00 – 14:00

14:00 - 14:20

Redukcja kosztu obliczeniowego symulacji procesów wielofazowych na przykładzie absorbera

Bogdan Gicala - Redor, Maciej Szudarek - Symkom

W przemyśle często mamy do czynienia ze złożonymi procesami wielofazowymi, których modelowanie jest kosztowne obliczeniowo. Dodatkowym utrudnieniem jest różnorodność skal. Przykładowo w absorberach elementy o niewielkim rozmiarze, takie jak napowietrzacze czy mieszadła, znajdują się w zbiornikach o rozmiarze o rząd wielkości większym. W celu redukcji kosztu obliczeniowego zaproponowano podejście do modelowania procesów wielofazowych z zastosowaniem oprogramowania Ansys Fluent. Polega ono na zastosowaniu szeregu uproszczeń projektowych, które znacznie przyspieszają pracę solvera bez konsekwencji związanych ze stratą dokładności obliczeń. Dzięki temu możliwe jest szybsze przeprowadzenie analiz wariantowych czy zastosowanie bardziej wyrafinowanych modeli, uwzględniających kolejne zjawiska fizyczne.

14:20 - 14:40

Wykorzystanie technik CFD w projekcie autonomicznego respiratora

Janusz Piechna - Politechnika Warszawska

 

W wyniku zagrożenia wirusowego chorobami płuc pojawiło się bardzo duże zapotrzebowanie na respiratory. W ramach działania pracowników Politechniki Warszawskiej przystąpiono do opracowania i budowy prostego, ale w pełni funkcjonalnego respiratora opartego na elektronicznie sterowanej wysokoobrotowej sprężarce wirowej bocznego przepływu. Podstawowym założeniem projektu jest uniezależnienie się od szpitalnej instalacji sprężonego powietrza. Umożliwia to zastosowanie sprężarki bocznego przepływu, która pozwala na szybkie uzyskiwanie i redukcję ciśnienia sprężonej mieszaniny powietrza oraz tlenu zgodnie z rytmem oddechu pacjenta. W prezentacji omówione zostaną wyzwania stojące przed uczestnikami tego projektu związane ze zjawiskami przepływowymi, m.in.: przepływy w nietypowej sprężarce, dynamiczny system mieszania powietrza z tlenem czy tworzenie układu przepływowego zaworu wydechu powietrza (PEEP), który utrzyma zadane ciśnienie wydechu pacjenta.

11:00 - 11:20

Ansys Discovery - nowości w analizach mechanicznych

Wojciech Danek - Symkom

W trakcie prezentacji zostanie przedstawiony nowy interfejs użytkownika, który zadebiutował w wersji 2020R2. Dokonane zmiany wprowadzają wiele usprawnień w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą mechaniką oraz optymalizacją topologiczną. Oprogramowanie to z pewnością przypadnie do gustu użytkownikom, dla których najważniejszy jest minimalny czas potrzebny na przygotowanie modelu oraz same obliczenia, kosztem trochę niższej dokładności uzyskiwanych wyników. Tak szybki sposób uzyskiwania wyników może znacznie ustprawnić proces konstruowania nowego urządzenia poprzez weryfikację założeń już na etapie projektowania.

11:20 - 12:00

Nowości w oprogramowaniu Ansys 2020R2

Wojciech Danek, Konrad Kamieniecki - Symkom

W prezentacji przedstawimy nowości z zakresu analiz mechanicznych, zarówno typu implicite jak i explicite. Omówione będą zmiany w Ansys Mechanical 2020 dotyczące samego solwera, usprawnienia w post-processingu oraz obsłudze interfejsu użytkownika. Przeanalizowana zostanie także baza materiałowa Ansys Granta wraz z programem Granta Selector. Ponadto zostaną poruszone zagadnienia związane z nowościami wprowadzonymi do programów umożliwiających symulację zjawisk szybkozmiennych takich jak Ansys Autodyn oraz Ansys LS-Dyna. Nie zapomnimy również o oprogramowaniu Ansys Additive, umożliwiającym symulację procesu druku 3D.

12:00 - 12:30

Usłyszeć więcej...nowe narzędzie ANSYS'a do analizy akustycznej

Konrad Kamieniecki - Symkom

Co zrobić aby dźwięk był mniej dokuczliwy? Czy obniżenie poziomu hałasu zawsze poprawi komfort odbioru? Może bardziej skuteczne okaże się jednak przekształcanie dźwięku niż próba obniżenia jego poziomu. Idea Ansys VRXPERIENCE Sound, nowego narzędzia do analizy akustyki, polega na umieszczeniu percepcji człowieka w centrum procesu projektowania. Dzięki czemu można lepiej zrozumieć hałas i w nowatorski sposób jemu przeciwdziałać.

12:30 - 13:00

Wykorzystanie Ansys Composite Prep/Post (ACP) oraz Ansys LS-Dyna do modelowania oraz symulacji materiałów kompozytowych

Wojciech Danek - Symkom

Materiały kompozytowe są coraz częściej stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Niejednokrotnie wykazują lepsze właściwości od materiałów konwencjonalnych, co przekłada się na wzrost zainteresowania nimi w pracach projektowych. Prowadzenie symulacji komputerowej dla materiałów kompozytowych stawia wyzwanie jak najdokładniejszego uwzględnienia ich struktury wewnętrznej. Aby to osiągnąć najlepsze wyniki w pracach przynosi połączenie dwóch programów: Ansys ACP oraz Ansys LS-Dyna. Ten pierwszy pozwala na modelowanie warstwowych materiałów kompozytowych, a drugi umożliwia przeprowadzenie symulacji zjawisk szybkozmiennych, na które bardzo często narażony jest analizowany materiał.

Przerwa

13:00 – 14:00

14:00 - 14:20

Zastosowanie symulacji numerycznych do przewidywania zachowania silosa zbożowego w przypadku wystąpienia spalania deflagracyjnego

Ksawery Graboś - IBT Ex Solution, Wojtek Danek - Symkom

W wielu przedsiębiorstwach dochodzi do zdarzeń krytycznych, których skutki są trudne do przewidzenia. Jednym z nich jest spalanie deflagracyjne występujące w silosie zbożowym. Zbiorniki te bardzo często znajdują się w pobliżu innych konstrukcji, dlatego niezbędnym wydaje się określenie jak takie zjawisko będzie wpływało na inne elementy znajdujące się w najbliższym otoczeniu. W celu określenia wpływu wybuchu spowodowanego spalaniem deflagracyjnym zastosowano oprogramowanie Ansys LS-Dyna umożliwiające symulację zjawisk szybkozmiennych.

14:20 - 14:40

Sprzężone analizy cieplno-wytrzymałościowe - identyfikacja i weryfikacja modelu obliczeniowego na przykładzie układu chłodzenia wielkiego pieca

Armen Jaworski, Michał Majewski - CIM-Mes

Wiele urządzeń pracuje w zmiennych warunkach cieplnych wpływających na ich parametry materiałowe oraz wytężenie konstrukcji. Ocena ich wytrzymałości wymaga nie tylko wyznaczenia naprężeń i odkształceń, ale również określenia termicznych warunków pracy. Istotnym zagadnieniem jest też identyfikacja i poprawne zdefiniowanie warunków brzegowych. Wymienione problemy zostaną poruszone na przykładzie analizy cieplno-wytrzymałościowej płyt chłodzących wielkiego pieca oraz turbo-pompy ciekłego tlenu silnika rakietowego.

POKÓJ 1 - Analizy przepływowe
Bulinski

11:00 - 11:20

Ansys Fluent - możliwości nowej licencji Ansys CFD Pro

Piotr Buliński - Symkom

Nowa licencja Ansys CFD Pro miała swoją aktualizację w lipcu tego roku. Deweloperzy zdecydowali się na wykorzystanie wielu zalet oprogramowania Ansys Aim do wstępnych obliczeń przepływowych, lecz zaimplementowali je w przyjaznym i znanym środowisku Ansys Fluent oraz Ansys Discovery. Na prezentację zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematami związanymi z obecnymi możliwościami oraz planami rozwoju oprogramowania.

11:20 - 12:00

Nowości w oprogramowaniu ANSYS 2020R2 - analizy przepływowe

Adam Piechna, Maciej Szudarek - Symkom

W trakcie prezentacji omówione zostaną najciekawsze nowości związane z analizami przepływowymi wprowadzone w wersji 2020. Szereg usprawnień dotyczy generacji siatek w programie Fluent Meshing, gdzie Ansys kontynuuje rozszerzanie funkcjonalności predefiniowanych szablonów pracy. Zademonstrowane zostaną również nowości związane z solverem Ansys Fluent. Należą do nich m.in.: usprawnienie interfejsu graficznego, rozwinięcie możliwości wykorzystania wyrażeń (expressions) czy wprowadzenie dostępu do bazy parametrów materiałowych Ansys Granta dla użytkowników posiadających odpowiednią licencję. Nie zabraknie tematów związanych z usprawnieniem modelowania przepływów wielofazowych albo predefiniowanymi zestawami ustawień zwiększającymi stabilność rozwiązywanych równań.

12:00 - 12:30

Chemkin-Pro + Fluent: modelowanie przepływów z reakcjami chemicznymi

Leszek Rudniak - CEO Symkom

Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) w inżynierii chemicznej i procesowej w wielu sytuacji prowadzi do uzyskania znacznych oszczędności. Umożliwia to inżynierom procesowym znacznie pełniejsze zrozumienie zjawisk zachodzących w poszczególnych aparatach będących elementami instalacji przemysłowych. W rezultacie wiodące firmy z tej branży inwestują znaczne środki w szkolenie i wyposażenie swoich specjalistów w oprogramowanie CFD. Pozwala to na poprawę wydajności procesów związanych przepływem płynu, transportem ciepła i masy. Ostatnie postępy w dziedzinie CFD umożliwiły użytkownikom analizowanie zagadnień związanych z przepływem o coraz większej złożoności, takich jak te dotyczące przepływów wielofazowych, mieszania oraz zjawisk z nimi powiązanych, w tym reakcji chemicznych w urządzeniach o skomplikowanej konstrukcji.

12:30 - 13:00

Festiwal filmowy w ANSYS Fluent - model Eulerian Wall Film (modelowanie filmu wodnego)

Maciej Szudarek - Symkom

Sukces projektu, który obejmuje przepływy wielofazowe, zależy przede wszystkim od dokładnego przewidzenia interakcji mechanicznych, termicznych i chemicznych między fazami. Ponieważ są to procesy trudno mierzalne, inżynierowie w dużej mierze polegają na modelowaniu, aby poprawić wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń oraz procesów. Oprogramowanie Ansys Fluent obejmuje większość modeli fizycznych wymaganych do opisu przepływów wielofazowych. Jednym z nich jest omawiany w trakcie prezentacji model Eulerian Wall Film, który pozwala modelować tworzenie i przemieszczanie się cienkich warstw płynu na powierzchniach. Jest to model rozbudowany zarówno pod kątem termodynamiki, jak i możliwości współpracy z innymi modelami wielofazowymi – Discrete Particle Model, Eulerian czy Volume of Fluid.

Przerwa

13:00 – 14:00

14:00 - 14:20

Redukcja kosztu obliczeniowego symulacji procesów wielofazowych na przykładzie absorbera

Bogdan Gicala - Redor, Maciej Szudarek - Symkom

W przemyśle często mamy do czynienia ze złożonymi procesami wielofazowymi, których modelowanie jest kosztowne obliczeniowo. Dodatkowym utrudnieniem jest różnorodność skal. Przykładowo w absorberach elementy o niewielkim rozmiarze, takie jak napowietrzacze czy mieszadła, znajdują się w zbiornikach o rozmiarze o rząd wielkości większym. W celu redukcji kosztu obliczeniowego zaproponowano podejście do modelowania procesów wielofazowych z zastosowaniem oprogramowania Ansys Fluent. Polega ono na zastosowaniu szeregu uproszczeń projektowych, które znacznie przyspieszają pracę solvera bez konsekwencji związanych ze stratą dokładności obliczeń. Dzięki temu możliwe jest szybsze przeprowadzenie analiz wariantowych czy zastosowanie bardziej wyrafinowanych modeli, uwzględniających kolejne zjawiska fizyczne.

14:20 - 14:40

Wykorzystanie technik CFD w projekcie autonomicznego respiratora

Janusz Piechna - Politechnika Warszawska

 

W wyniku zagrożenia wirusowego chorobami płuc pojawiło się bardzo duże zapotrzebowanie na respiratory. W ramach działania pracowników Politechniki Warszawskiej przystąpiono do opracowania i budowy prostego, ale w pełni funkcjonalnego respiratora opartego na elektronicznie sterowanej wysokoobrotowej sprężarce wirowej bocznego przepływu. Podstawowym założeniem projektu jest uniezależnienie się od szpitalnej instalacji sprężonego powietrza. Umożliwia to zastosowanie sprężarki bocznego przepływu, która pozwala na szybkie uzyskiwanie i redukcję ciśnienia sprężonej mieszaniny powietrza oraz tlenu zgodnie z rytmem oddechu pacjenta. W prezentacji omówione zostaną wyzwania stojące przed uczestnikami tego projektu związane ze zjawiskami przepływowymi, m.in.: przepływy w nietypowej sprężarce, dynamiczny system mieszania powietrza z tlenem czy tworzenie układu przepływowego zaworu wydechu powietrza (PEEP), który utrzyma zadane ciśnienie wydechu pacjenta.

POKÓJ 2 - Analizy wytrzymałościowe

11:00 - 11:20

Ansys Discovery - nowości w analizach mechanicznych

Wojciech Danek - Symkom

W trakcie prezentacji zostanie przedstawiony nowy interfejs użytkownika, który zadebiutował w wersji 2020R2. Dokonane zmiany wprowadzają wiele usprawnień w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą mechaniką oraz optymalizacją topologiczną. Oprogramowanie to z pewnością przypadnie do gustu użytkownikom, dla których najważniejszy jest minimalny czas potrzebny na przygotowanie modelu oraz same obliczenia, kosztem trochę niższej dokładności uzyskiwanych wyników. Tak szybki sposób uzyskiwania wyników może znacznie ustprawnić proces konstruowania nowego urządzenia poprzez weryfikację założeń już na etapie projektowania.

11:20 - 12:00

Nowości w oprogramowaniu Ansys 2020R2

Wojciech Danek, Konrad Kamieniecki - Symkom

W prezentacji przedstawimy nowości z zakresu analiz mechanicznych, zarówno typu implicite jak i explicite. Omówione będą zmiany w Ansys Mechanical 2020 dotyczące samego solwera, usprawnienia w post-processingu oraz obsłudze interfejsu użytkownika. Przeanalizowana zostanie także baza materiałowa Ansys Granta wraz z programem Granta Selector. Ponadto zostaną poruszone zagadnienia związane z nowościami wprowadzonymi do programów umożliwiających symulację zjawisk szybkozmiennych takich jak Ansys Autodyn oraz Ansys LS-Dyna. Nie zapomnimy również o oprogramowaniu Ansys Additive, umożliwiającym symulację procesu druku 3D.

12:00 - 12:30

Usłyszeć więcej...nowe narzędzie ANSYS'a do analizy akustycznej

Konrad Kamieniecki - Symkom

Co zrobić aby dźwięk był mniej dokuczliwy? Czy obniżenie poziomu hałasu zawsze poprawi komfort odbioru? Może bardziej skuteczne okaże się jednak przekształcanie dźwięku niż próba obniżenia jego poziomu. Idea Ansys VRXPERIENCE Sound, nowego narzędzia do analizy akustyki, polega na umieszczeniu percepcji człowieka w centrum procesu projektowania. Dzięki czemu można lepiej zrozumieć hałas i w nowatorski sposób jemu przeciwdziałać.

12:30 - 13:00

Wykorzystanie Ansys Composite Prep/Post (ACP) oraz Ansys LS-Dyna do modelowania oraz symulacji materiałów kompozytowych

Wojciech Danek - Symkom

Materiały kompozytowe są coraz częściej stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Niejednokrotnie wykazują lepsze właściwości od materiałów konwencjonalnych, co przekłada się na wzrost zainteresowania nimi w pracach projektowych. Prowadzenie symulacji komputerowej dla materiałów kompozytowych stawia wyzwanie jak najdokładniejszego uwzględnienia ich struktury wewnętrznej. Aby to osiągnąć najlepsze wyniki w pracach przynosi połączenie dwóch programów: Ansys ACP oraz Ansys LS-Dyna. Ten pierwszy pozwala na modelowanie warstwowych materiałów kompozytowych, a drugi umożliwia przeprowadzenie symulacji zjawisk szybkozmiennych, na które bardzo często narażony jest analizowany materiał.

Przerwa

13:00 – 14:00

14:00 - 14:20

Zastosowanie symulacji numerycznych do przewidywania zachowania silosa zbożowego w przypadku wystąpienia spalania deflagracyjnego

Ksawery Graboś - IBT Ex Solution, Wojtek Danek - Symkom

W wielu przedsiębiorstwach dochodzi do zdarzeń krytycznych, których skutki są trudne do przewidzenia. Jednym z nich jest spalanie deflagracyjne występujące w silosie zbożowym. Zbiorniki te bardzo często znajdują się w pobliżu innych konstrukcji, dlatego niezbędnym wydaje się określenie jak takie zjawisko będzie wpływało na inne elementy znajdujące się w najbliższym otoczeniu. W celu określenia wpływu wybuchu spowodowanego spalaniem deflagracyjnym zastosowano oprogramowanie Ansys LS-Dyna umożliwiające symulację zjawisk szybkozmiennych.

14:20 - 14:40

Sprzężone analizy cieplno-wytrzymałościowe - identyfikacja i weryfikacja modelu obliczeniowego na przykładzie układu chłodzenia wielkiego pieca

Armen Jaworski, Michał Majewski - CIM-Mes

Wiele urządzeń pracuje w zmiennych warunkach cieplnych wpływających na ich parametry materiałowe oraz wytężenie konstrukcji. Ocena ich wytrzymałości wymaga nie tylko wyznaczenia naprężeń i odkształceń, ale również określenia termicznych warunków pracy. Istotnym zagadnieniem jest też identyfikacja i poprawne zdefiniowanie warunków brzegowych. Wymienione problemy zostaną poruszone na przykładzie analizy cieplno-wytrzymałościowej płyt chłodzących wielkiego pieca oraz turbo-pompy ciekłego tlenu silnika rakietowego.

Przerwa

14:40 – 14:50

Część III

Prezentacje przebiegają jednocześnie w dwóch osobnych pokojach. Prosimy kliknąć w wybraną zakładkę z nazwą pokoju.

14:50 - 15:10

SCADE Solutions for Critical Embedded Software Development

Axelle Moreau - Ansys

During the development of embedded software, it is important to avoid as much as possible the risks that can lead to product malfunctions. This is why the use of embedded software development tools and certified code generators are necessary.

Ansys SCADE Products combines certified and innovative tools to develop embedded software. SCADE solutions provide an intuitive and graphical language, as well as verification and automatic generation of critical systems to increase performance and reduce risks.

15:10 - 15:30

Lighting and sensor simulations. How to improve design and validation in the transportation industry

Alberto Ruffino - ANSYS

Ensuring optimized lighting and improving the visibility of vehicles are very important challenges in today’s transport industry. The presentation will focus on how to increase safety and ergonomic onboard taking into consideration lighting and visibility from different perspectives. We will also look closer to the issue of optical sensors that are becoming more and more important in detecting obstacles or anomalies.

15:30 - 15:50

Sposoby skuteczniejszej weryfikacji technologii pojazdów autonomicznych

Maciej Ginalski - Symkom

Technologia pojazdów autonomicznych bez wątpienia wymaga znacznie większej liczby testów i badań weryfikacyjnych w porównaniu z systemami stosowanymi w innych współczesnych pojazdach. Jednocześnie, czas niezbędny do ich wykonania liczony jest w miesiącach, a nie latach. Konieczna jest zakrojona na szeroką skalę weryfikacja proponowanych rozwiązań. Jednakże przeprowadzone analizy szacunkowe wskazują, że pojazd autonomiczny będzie musiał przejechać miliony kilometrów, aby wyszkolić swoją sztuczną inteligencję na tym samym poziomie bezpieczeństwa i niezawodności, co pojazd kierowany przez człowieka. Symulacja komputerowa jest rozwiązaniem stworzonym na miarę tych potrzeb. Tysiące scenariuszy jazdy i wariantów projektowych można przetestować z precyzją, prędkością i wnikliwością niespotykaną do tej pory. Przedstawione narzędzia symulacji komputerowej obejmują pakiety oprogramowania wiernie odwzorowującą mechanikę wytrzymałości materiałów, mechanikę płynów oraz elektronikę.

15:50 - 16:10

Analiza sprzężenia pomiędzy antenami w systemach dostępu bezkluczykowego

Grzegorz Wyszyński - Aptiv, Marek Szymczak - Symkom

W branży motoryzacyjnej coraz powszechniejsze stają się systemy bezkluczykowego dostępu (ang. keyless), które oparte są przede wszystkim na bezprzewodowej transmisji danych poprzez fale radiowe. Bardzo dużo uwagi w tego typu systemach skupia się na bezpieczeństwie. Stosując kilka anten odbiorczych i wykorzystując triangulację możliwe staje się dokładne określenie pozycji bezprzewodowego kluczyka. Należy jednak przeprowadzić analizy, które pozwolą uwzględnić obecność karoserii oraz innych elementów samochodu i związane z nimi zaburzenia odbieranego sygnału.

14:50 - 15:10

Nowe produkty Ansys do analiz elektromagnetycznych

Mateusz Będkowski - Symkom

Środowisko Ansys wzbogaciło się o dwa nowe produkty: EMA3D Cable oraz MotorCAD, z którymi warto zapoznać się bliżej. Ansys EMA3D Cable to dedykowane narzędzie do modelowania i symulacji kabli oraz wiązek kablowych. Zapewnia wsparcie począwszy od projektu po walidację gotowego produktu. Wspomaga proces certyfikacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC/EMI) oraz symulację wiązek przewodów umieszczonych w systemie. Motor-CAD to wiodący na świecie pakiet oprogramowania do projektowania silników elektrycznych. Przeznaczony jest do symulacji maszyn poczynając od analiz elektromagnetycznych po termiczne. Opracowany w 1998 roku Motor-CAD jest używany przez głównych producentów silników oraz uniwersytety na całym świecie wspomagając tworzenie zoptymalizowanych projektów silników elektrycznych i generatorów.

15:10 - 15:30

Nowości w oprogramowaniu Ansys 2020R2 - analizy elektromagnetyczne

Marek Szymczak - Symkom

Prezentacja zostanie poświęcona analizom elektromechanicznym wprowadzającym usprawnienia w zakresie modelowania HPC oraz silników. Użytkownicy zainteresowani technologią 5G docenią natomiast innowacje w projektowaniu szyków antenowych. Poruszone będą także tematy udogodnień w modelowaniu zagadnień integralności sygnałowej, linii transmisyjnych oraz wymiany ciepła.

15:30 - 15:50

Diagnostyka obrazowa w medycynie: wpływ obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego na organizm

Mateusz Będkowski, Marek Szymczak - Symkom

Rezonans magnetyczny jest nowoczesnym, bezinwazyjnym i bardzo dokładnym badaniem umożliwiającym zobrazowanie zmian chorobowych w ciele człowieka. Samo obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego jest bezpieczne, jeśli w ciele nie występują implanty. Podczas prezentacji zostanie pokazane w jaki sposób symulacja komputerowa pomaga w ocenie wpływu implantów na ryzyko powikłań podczas badania.

15:50 - 16:10

Zastosowanie modeli zredukowanych na potrzeby przemysłu elektroenergetycznego

Mateusz Będkowski - Symkom

Transformator energetyczny składa się z wielu komponentów, które muszą współdziałać ze sobą dla prawidłowego przebiegu całego procesu. Podczas prezentacji pokażemy jak zastosowanie zredukowanych modeli pozwala przeanalizować w czasie rzeczywistym działanie urządzenia, w skład którego wchodzi nie tylko rdzeń i uzwojenie, ale także wymienniki ciepła, pompy, radiatory i elementy sterujące.

POKÓJ 1 - Modelowanie systemowe

14:50 - 15:10

SCADE Solutions for Critical Embedded Software Development

Axelle Moreau - Ansys

During the development of embedded software, it is important to avoid as much as possible the risks that can lead to product malfunctions. This is why the use of embedded software development tools and certified code generators are necessary.

Ansys SCADE Products combines certified and innovative tools to develop embedded software. SCADE solutions provide an intuitive and graphical language, as well as verification and automatic generation of critical systems to increase performance and reduce risks.

15:10 - 15:30

Lighting and sensor simulations. How to improve design and validation in the transportation industry

Alberto Ruffino - ANSYS

Ensuring optimized lighting and improving the visibility of vehicles are very important challenges in today’s transport industry. The presentation will focus on how to increase safety and ergonomic onboard taking into consideration lighting and visibility from different perspectives. We will also look closer to the issue of optical sensors that are becoming more and more important in detecting obstacles or anomalies.

15:30 - 15:50

Sposoby skuteczniejszej weryfikacji technologii pojazdów autonomicznych

Maciej Ginalski - Symkom

Technologia pojazdów autonomicznych bez wątpienia wymaga znacznie większej liczby testów i badań weryfikacyjnych w porównaniu z systemami stosowanymi w innych współczesnych pojazdach. Jednocześnie, czas niezbędny do ich wykonania liczony jest w miesiącach, a nie latach. Konieczna jest zakrojona na szeroką skalę weryfikacja proponowanych rozwiązań. Jednakże przeprowadzone analizy szacunkowe wskazują, że pojazd autonomiczny będzie musiał przejechać miliony kilometrów, aby wyszkolić swoją sztuczną inteligencję na tym samym poziomie bezpieczeństwa i niezawodności, co pojazd kierowany przez człowieka. Symulacja komputerowa jest rozwiązaniem stworzonym na miarę tych potrzeb. Tysiące scenariuszy jazdy i wariantów projektowych można przetestować z precyzją, prędkością i wnikliwością niespotykaną do tej pory. Przedstawione narzędzia symulacji komputerowej obejmują pakiety oprogramowania wiernie odwzorowującą mechanikę wytrzymałości materiałów, mechanikę płynów oraz elektronikę.

15:50 - 16:10

Analiza sprzężenia pomiędzy antenami w systemach dostępu bezkluczykowego

Grzegorz Wyszyński - Aptiv, Marek Szymczak - Symkom

W branży motoryzacyjnej coraz powszechniejsze stają się systemy bezkluczykowego dostępu (ang. keyless), które oparte są przede wszystkim na bezprzewodowej transmisji danych poprzez fale radiowe. Bardzo dużo uwagi w tego typu systemach skupia się na bezpieczeństwie. Stosując kilka anten odbiorczych i wykorzystując triangulację możliwe staje się dokładne określenie pozycji bezprzewodowego kluczyka. Należy jednak przeprowadzić analizy, które pozwolą uwzględnić obecność karoserii oraz innych elementów samochodu i związane z nimi zaburzenia odbieranego sygnału.

POKÓJ 2 - Analizy elektroniczne i elektrotechniczne

14:50 - 15:10

Nowe produkty Ansys do analiz elektromagnetycznych

Mateusz Będkowski - Symkom

Środowisko Ansys wzbogaciło się o dwa nowe produkty: EMA3D Cable oraz MotorCAD, z którymi warto zapoznać się bliżej. Ansys EMA3D Cable to dedykowane narzędzie do modelowania i symulacji kabli oraz wiązek kablowych. Zapewnia wsparcie począwszy od projektu po walidację gotowego produktu. Wspomaga proces certyfikacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC/EMI) oraz symulację wiązek przewodów umieszczonych w systemie. Motor-CAD to wiodący na świecie pakiet oprogramowania do projektowania silników elektrycznych. Przeznaczony jest do symulacji maszyn poczynając od analiz elektromagnetycznych po termiczne. Opracowany w 1998 roku Motor-CAD jest używany przez głównych producentów silników oraz uniwersytety na całym świecie wspomagając tworzenie zoptymalizowanych projektów silników elektrycznych i generatorów.

15:10 - 15:30

Nowości w oprogramowaniu Ansys 2020R2 - analizy elektromagnetyczne

Marek Szymczak - Symkom

Prezentacja zostanie poświęcona analizom elektromechanicznym wprowadzającym usprawnienia w zakresie modelowania HPC oraz silników. Użytkownicy zainteresowani technologią 5G docenią natomiast innowacje w projektowaniu szyków antenowych. Poruszone będą także tematy udogodnień w modelowaniu zagadnień integralności sygnałowej, linii transmisyjnych oraz wymiany ciepła.

15:30 - 15:50

Diagnostyka obrazowa w medycynie: wpływ obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego na organizm

Mateusz Będkowski, Marek Szymczak - Symkom

Rezonans magnetyczny jest nowoczesnym, bezinwazyjnym i bardzo dokładnym badaniem umożliwiającym zobrazowanie zmian chorobowych w ciele człowieka. Samo obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego jest bezpieczne, jeśli w ciele nie występują implanty. Podczas prezentacji zostanie pokazane w jaki sposób symulacja komputerowa pomaga w ocenie wpływu implantów na ryzyko powikłań podczas badania.

15:50 - 16:10

Zastosowanie modeli zredukowanych na potrzeby przemysłu elektroenergetycznego

Mateusz Będkowski - Symkom

Transformator energetyczny składa się z wielu komponentów, które muszą współdziałać ze sobą dla prawidłowego przebiegu całego procesu. Podczas prezentacji pokażemy jak zastosowanie zredukowanych modeli pozwala przeanalizować w czasie rzeczywistym działanie urządzenia, w skład którego wchodzi nie tylko rdzeń i uzwojenie, ale także wymienniki ciepła, pompy, radiatory i elementy sterujące.

Podsumowanie konferencji

Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji do godziny 17:00. Gorąco zachęcamy do zadawania pytań i dyskusji.

Symkom Conference 2020

Spotkanie Użytkowników Oprogramowania ANSYS

Kontakt

office@symkom.pl, +48 22 849 13 92, Głogowa 24, 02-639 Warszawa
Top