EMC4B jest konferencją, na której spotykają się praktycy na co dzień realizujący zadania związane z projektowaniem elektroniki i oceną zgodności. Nasz ekspert ds. analiz wysokich częstotliwości – dr inż. Marek Szymczak – na zaproszenie organizatora przygotował 90 minutową prezentację połączoną z demonstracją na temat rozwiązań wspomagających projektowanie elektroniki.

Osią wystąpienia było pokazanie w jaki sposób, z wykorzystaniem narzędzi Ansys, można projektować spełniając normy kompatybilności elektromagnetycznej. W prezentacji znalazły się zagadnienia tego jak wychwycić problemy integralności zasilania, integralności sygnałowej, zarządzania ciepłem czy wytrzymałości, jeszcze przed etapem budowy prototypu. A także, w jaki sposób – na etapie projektu – przeprowadzić testy związane z normami kompatybilności.

Bardzo ważnym aspektem wystąpienia były konkretne rozwiązania pozwalające na weryfikację skuteczności ekranowania układów poprzez analizę rozkładu pól bliskich i dalekich, jak również sprawdzenie odporności na zewnętrzne pola elektromagnetyczne.

Marek_szymczak_jacek_wiacek

Konferencja odbyła się 21 i 22 czerwca we Wrocławiu.

Więcej informacji: https://emc4b.com/konferencje/emc4/